Roboty remontowe melioracji wodnych - rów odwadniający na obiekcie w zlewni R-K w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.


  Osielsko, dnia 11 maja 2018 r.
OŚ.GW.6345.13.2018
 
Roboty remontowe melioracji wodnych - rów odwadniający na obiekcie w zlewni R-K w miejscowości Osielsko
 
Z A P R O S Z E N I E
 
Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. Poz.1579) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie remontu rowu odwodnieniowego łącznej dł. 112 mb szer. dna 0,4 m, śred. głęb.1,1 m, nachyl. skarp 1:1 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr. 165/2 obręb Osielsko gmina Osielsko stanowiącej własność Gminy Osielsko.
 
Zakres robót:
Wg. załączonego szkicu - udrożnienie rowu odwadniającego w odcinku;  od rowu dochodzącego przy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr. 168/20 wzdłuż ściany lasu długości - 97 mb z ułożeniem przewodu rurowego HDPE/PEHD DN 400  dłg. 12 mb w świetle drogi dojazdowej od ul. Niedźwiedziej wraz z wykonaniem przyczółków kamiennych oraz wykonaniem umocnień dna i stop skarp. Również ujściowy odcinek rowu odwadniającego od wylotu rurociągu przy posesji nr.18 przy ul. Zacisze wraz z umocnieniami dna i stop skarp długości – 15 mb   Razem: 112 mb
- usuwanie zagajnika, poszycia i krzaków z usunięciem gałęzi, odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy – zagajniki gęste  -  wjazd z ul. Niedźwiedziej oraz wzdłuż rowu okalającego las na gruncie leśnym (naloty) – P = 540 m2 
- mechaniczne karczowanie pni – odrąbanie korzeni, wydobycie pni, odsunięcie korzeni na odległość do 50 m    z ułożeniem w stosy – zagajniki gęste  -  P = 0,0540 ha                
- wywożenie dłużyce, karpina i gałęzie - załad i wyładowanie (kalkulacja własna)
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – drobne gałęzie,  korzenie, kora, ściółka itp.  z wywiezieniem –  540 m2                
- wykopy rowów i kanałów melioracyjnych koparkami podsiębiernymi na odkład - poj. łyżki rob. 0,25 m3 , objętość wykopu do 1,50 m3 na 1 mb rowu, grunt kat.III  - dane: szer. górą – 3 m, dno 0,4 m,   głęb. ~ h = 1,0 m  przekrój poprzeczny – dłg. l = 112 mb  - 190,4 m3  
- plantowanie terenu i skarp oraz dna ręczne na „czysto”- przekopanie rowków kierunkowych ze sprawdzeniem prawidłowości ich wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego lub łaty,  ścinanie wypukłości między rowkami na skarpach  i odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarp wraz z przygotowaniem terenu pod wykonanie umocnień dna i skarp rowu na odcinku dłg. l = 112 mb łączna powierzchnia =  1.188 m2         
- dostawa podsypki w strefę robót oraz  transport w strefie robót (kalkulacja własna) – 13,44 m3
- wykonanie podsypek – wyrównanie podłoża, rozścielenie i wyrównanie podsypki do odpowiedniej grubości do 10 cm     
 P=134,4  m2                                                                                                    
- dostawa płyt ażurowych na umocnienia dna i skarp rowu oraz transport w strefie robót  –  szt . 560 szt  ( kalkulacja własna )
- wykonanie ubezpieczeń dna i stop skarp z prefabrykatów typu „Krata” (40 x 60 x 10) –  szt.  560 szt   ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce, dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie dane; 112 mb: 0,6m = 186 szt  x 3 (dno, skarpy 2 str.)  
Powierzchnia :134,4m2                                                                                   
- dostawa rur HDPE/PEHD DN 400 mm w strefę robót   ( M + T ) - 12 mb kalkulacja własna - położenie przewodu przepustu rurowego DN 400 mm  dł. 12 mb  na podsypce
- budowle betonowe – przyczółki przepustów  (3,0 m x 1,0 m x 0,4 m x 2 szt. )  =  2,4 m3  betonu
- dostawa mas ziemnych na zasypanie przewodu rurowego  - 20,4 m3 kalkulacja własna
 - zasypanie wykopu liniowego na przewodzie rurowym DN 400 dłg. 12 mb z zagęszczeniem gruntu – 20,4 m3  
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rowy melioracyjne, teren równinny  – 0,112 km
- humusowanie i obsianie skarp oraz powierzchni wzdłuż rowu  - 1.188 m2
 
Termin składania ofert:  do 16 maja 2018 r.
Oferty należy złożyć drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Gminy Osielsko  86-031 Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A
Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osielsko.pl
 
Termin wykonania zadania:  do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.  
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr. Tel. 52 324 18 50
W załączeniu mapka z lokalizacją zadania.
mapka (1083kB) word
Wybór Wykonawcy (258kB) pdf
 

Wytworzył: Benedykt Kurczewski (11 maja 2018)
Opublikował: Danilewicz Anita (11 maja 2018, 12:18:18)

Ostatnia zmiana: Danilewicz Anita (6 czerwca 2018, 14:57:33)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij