Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr VIII/78/2018
Rady Gminy
z dnia 12 października 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§1.Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu     położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko.
 
§2. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik nr 1 >>pobierz (1446kB) pdf
i nr 2 >>pobierz (396kB) pdf do niniejszej uchwały.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) wejście w życie planu miejscowego spowoduje w części odnoszącej się do objętego nim terenu utratę mocy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osielsko.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania imiennego (565kB) pdf  

Opublikował: Klimek Wiesława (19 października 2018, 13:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij