Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr V/39/2018
Rady Gminy
z dnia 5 czerwca 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018
–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,   zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz (3270kB) pdf do Uchwały.        
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz (151kB) pdf do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2018 - stanowiących załącznik do uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym:
1)      dochody budżetu na 2018 rok, po zmianie 83 885 458,63 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 80 171 795,83 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 713 662,80 zł;
2)      wydatki budżetu na 2018 rok, po zmianie 102 752 801,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 62 324 203,83 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  40 428 597,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów na rok 2018 i 2019.   Przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w roku 2018 zwiększa się
o kwotę 7 635 880,00 zł, po zmianie wynoszą 16 527 443,00 zł. Przychody z tyt. pożyczek
i kredytów w roku 2018 zmniejsza się o 5 560 100,00 zł, po zmianie wynoszą  7 900 000,00 zł. W roku 2019 przychody z  tytułu pożyczek i kredytów zwiększa się o 5 560 100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje a w konsekwencji na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019.
2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1)      Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018 - 2026.  Po zmianach zapisy otrzymują brzmienie:
a)      „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej
w miejscowości Żołędowo ” – realizacja lata 2017 - 2018; łączna wartość
1 910 000,00 zł, z tego rok 2018 - 1 910 000,00 zł; Zmiany wartości nakładów dokonuje się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie;
b)      zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo” otrzymuje nazwę „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5" – realizacja lata 2013 - 2019; łączna wartość 1 230 000,00 zł, z tego rok 2018 - 570 000,00 zł, rok 2019 - 500 000,00 zł; Zwiększa się wydatki w roku 2018 o 170 000,00 zł, do kwoty 570 000,00 zł. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z budową drogi ekspresowej S5;
a)      odstępuje się od realizacji zadania " Projekt budowy pętli autobusowej w Żołędowie ul. Leszczynowa" ze względu na projektowane rondo na skrzyżowaniu Jastrzębia-Bydgoska, co pozwoli na zawracanie autobusu a następnie na postój na przystanku Żołędowo-Szkoła;
2)      Dodaje się przedsięwzięcie:
a)      „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz II etap budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5”; realizacja lata 2018 - 2020; łączna wartość 1 000 760,00 zł, z tego rok 2018 - 100 760,00 zł (I etap), rok 2020 - 900 000,00 zł (II etap).
 
  Wynik głosowania imiennego (473kB) pdf
 

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (13 czerwca 2018, 11:53:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij