Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr X/129/2017
Rady Gminy
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§1.Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko.
§2.Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 zostały określone na  załączniku nr 1 >>pobierz (757kB) pdf niniejszej uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
            O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) wejście w życie planu miejscowego spowoduje w części odnoszącej się do objętego nim terenu utratę mocy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Osielsku nr V/48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002 r. (§ 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 24/3 do 24/16 w Jarużynie.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osielsko.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Wynik głosowania imiennego (597kB) pdf


Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (22 grudnia 2017, 11:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij