Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr VIII/100/2017
Rady Gminy
z dnia 2 listopada 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Osielsko pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie: „Ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C, na odcinku Bożenkowo-Samociążek na wys. ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25, długość ok. 6,6 km.”
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 486.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Osielsko.  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych są zadaniami własnymi Powiatu (art. 4 ust. pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 19 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. i pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego). Jednakże, z uwagi na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa poruszających się po drogach powiatowych Rada Gminy Osielsko od wielu lat współdziała z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w realizacji zadań drogowych. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej." Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, w tym m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest urnowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W związku
z powyższym Rada Gminy Osielsko, na wniosek Starosty Bydgoskiego, postanowiła o udzieleniu pomocy na realizację zadania - budowa ścieżki rowerowej rozpoczynającej się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzka nr 244.

Wynik głosowania imiennego (608kB) pdf

Odpowiada za treść: Biegański Adam
Opublikował: Klimek Wiesława (9 listopada 2017, 10:38:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij