Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr VIII/99/2017
Rady Gminy
z dnia 2 listopada 2017


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017 –2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017–2025, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Nr II/20/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/31/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr  V/76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/80/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/94/2017 z dnia 3 października 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz (3271kB) pdf do Uchwały.           
 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz (146kB) pdf do Uchwały.
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w roku 2017 - stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2017. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
 
 
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
1)      dochody budżetu na 2017 rok, po zmianie 80 045 776,97 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 76 410 574,44 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 635 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      wydatki budżetu na 2017 rok, po zmianie 86 792 801,97 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 61 997 536,57 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  24 795 265,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1)      dodaje sie przedsięwzięcia:
a)      budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko - pomoc finansowa dla powiatu bydgoskiego[1] - wartość szacunkowa 486 000,00 zł, z tego rok 2018 - 486 000,00 zł;
2)      zmiany:
b)      termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Osielsku ul. Centralna 6, realizacja
w latach 2015 -2018, wartość szacunkowa 325 454,96 zł, z tego rok 2017 - 307 070,00 zł.
 
 
 

[1] Dodaje się zadanie w związku z planowanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Gminą Solec Kujawski i Koronowo przystąpieniem do realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE (EFRR) - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.
                Wg. informacji Starostwa na terenie gminy Osielsko jest to ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526, na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wysokości ośrodka wypoczynkowego Julia ok. 1,1 km ( środki gminy Osielsko - 150 000,00 zł) oraz na odcinku od Bożenkowa do skrzyżowania z drogą krajową nr 25, długość ok. 6,6 km (środki gminy 336 000,00 zł). Planowany wkład własny gminy Osielsko razem wynosi
486 000,00 zł.

Wynik głosowania imiennego (591kB) pdf

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (9 listopada 2017, 10:35:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij