Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr IV/71/2017
Rady Gminy
z dnia 27 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 19 c ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1468 dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zmienionej uchwałami Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 2604 dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr II/18/2016  Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1064 dnia 30 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 2 dodaje się pkt.4, który otrzymuje brzmienie:
„ realizacja zadań  w ramach inicjatywy lokalnej  obejmująca okres czasu większy niż jeden rok budżetowy ujęta jest w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Osielsko”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 19c ust. 1 i 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest aktem prawa miejscowego, wobec czego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmianę proponuje się z uwagi na propozycje składane przez mieszkańców zadań, których okres realizacji przekracza rok budżetowy.
 
Wynik głosowania imiennego (460kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2017. Poz. 2761 z dnia 2017-07-04

Odpowiada za treść: Michalska Agnieszka
Opublikował: Klimek Wiesława (5 lipca 2017, 11:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij