Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr III/26/2016
Rady Gminy
z dnia 10 maja 2016


w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 10 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r . o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1.  W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przyjętym Uchwałą Nr VII/55/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r. i zmienionym Uchwałami: Nr III/13/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz  Nr IV/53/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się następującej zmiany:
 
1)      do treści § 1  po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:
     „11 b )  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
       (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)”
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  
 
Uzasadnienie:
 
 
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) .  Zgodnie z art. 10 ust. 2  tej ustawy organ właściwy może, w formie pisemnej upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1  (świadczeń wychowawczych), a także wydawania w tych sprawach decyzji..
Ustawę od dnia 1 kwietnia 2016 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku
w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wynik głosowania imiennego (545kB) pdf

Opublikował: Klimek Wiesława (18 maja 2016, 10:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij