Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XI/110/2015
Rady Gminy
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, Dz. U. z 2015r., poz.397 i poz. 774), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 64, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
§ 8. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Osielsko, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
 
§ 2. Termin wskazany w § 1 ma zastosowanie do wniosków złożonych w 2015r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
UZASADNIENIE
            Potrzeba wprowadzenia zmian  w uchwale o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych,
wynika z konieczności ujednolicenia terminów składania wniosków we wszystkich sprawach wynikających z zadań gminy, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu na kolejny rok. 


Wynik głosowania imiennego (433kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015. Poz.4240 z dnia 2015-12-08

Opublikował: Klimek Wiesława (8 grudnia 2015, 14:54:06)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (17 grudnia 2015, 13:47:38)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij