Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XI/107/2015
Rady Gminy
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381, z 2014 r. Poz. 40, z 2015 r. Poz.1045), art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465, z 2015 r. Poz. 1045), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 >>pobierz (223kB) word do uchwały.
        2. Wzór informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach będący formularzem uzupełniającym informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 2 >>pobierz (102kB) word do uchwały.
        3. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 3 >>pobierz (272kB) word do uchwały.
        4. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiący załącznik
nr 4  >>pobierz (211kB) word do uchwały.
        5. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik nr 5 >>pobierz (135kB) word do uchwały.
        6. Wzór danych o nieruchomościach i obiektach budowlanych (jako załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 6 >>pobierz (79kB) word do uchwały.
        7. Wzór wykazu współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (jako załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 7 >>pobierz (83kB) word do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
     Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465, ze zm.), które stanowią, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych. W formularzach tych zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Wynik głosowania imiennego (437kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015. Poz. 4239 z dnia 2015-12-08

Opublikował: Klimek Wiesława (7 grudnia 2015, 11:24:03)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (17 grudnia 2015, 13:46:02)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 702

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij