Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr IV/53/2012
Rady Gminy
z dnia 28 września 2012


w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przyjętym Uchwałą Nr VII/55/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r. zmienionego Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się następujących zmian:
 
1)  w § 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
     „11a ) ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy  zastępczej
     ( Dz. U.  Nr 149, poz. 887 ze zm. ); ”
2)  w § 6 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt  3 w brzmieniu:
   „ 3)  realizowanie zadań w zakresie  wspierania rodzin  przeżywających  trudności w pełnieniu    
      funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz  w zakresie  systemu pieczy zastępczej.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Uzasadnienie
 
 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami).     Ustawa ta nakłada na gminę realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz udział w ponoszeniu wydatków związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej . Zgodnie z delegacją zawartą w ustawie  zadania wynikające z ustawy może realizować  ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym, że zadania  te zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osielsku zaistniała konieczność dokonania zmian w Statucie Ośrodka poprzez w wprowadzenie dodatkowych zadań wynikających z w/w ustawy.
 
  Wynik głosowania imiennego (275kB) pdf
        
 

Opublikował: Klimek Wiesława (4 października 2012, 13:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2038

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij