Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr II/17/10
Rady Gminy
z dnia 24 marca 2010


w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337 i z 2007 r Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póz. 1362, Nr 202, póz. 1551, Nr 219, póz. 1706, Nr 221, póz. 1738) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Ustalić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia zgodnie z załącznikiem Nr 1 (44kB) word do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 175, póz. 1362 ze zmianami) zobowiązuje na podstawie art. 97 ust. 5 Radę Gminy do określenia w drodze uchwały zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Zgodnie z art. 51 ust 4 cyt. wyżej ustawy ośrodkiem wsparcia jest między innymi dzienny dom pomocy , środowiskowy dom samopomocy. Ośrodki wsparcia pozwalają realizować usługi wspierające, tym samym zapewnić adekwatną pomoc do stwierdzonych potrzeb. Nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy kwocie kryterium dochodu, o którym mowa w art. 8 ust l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .
Zaproponowane zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalone są w zależności od posiadanego dochodu własnego i nie spowoduj ą obniżenia ich warunków bytowych. Takie rozwiązanie zgodne jest z ogólną zasadą sprawiedliwości społecznej i ma na celu rozłożenie kosztów zarówno na osobę jak i gminę.
 
Wynik głosowania imiennego (260kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 83, poz. 982 z dnia 2010-05-07

Opublikował: Klimek Wiesława (12 maja 2010, 11:32:10)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (12 maja 2010, 11:55:33)
Zmieniono: korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4288

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij