Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr III/41/10
Rady Gminy
z dnia 29 kwietnia 2010


w sprawie zmiany w podziale gminy Osielsko na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm1), w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 159 poz. 1547 z późn. zm2), Rada Gminy Osielsko na wniosek Wójta Gminy Osielsko uchwala, co następuje
§ 1. W podziale Gminy Osielsko na stałe obwody głosowania ustalonym uchwałą Zarządu Gminy Osielsko z dnia 10 września 1998 r. zmienioną uchwałami Rady Gminy Osielsko
Nr IV/43/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. ; Nr III/33/3002 z dnia 12 czerwca 2002 r. i Nr VII/52/07 z dnia 13 września 2007 r. wprowadza się poniższe zmiany:
1) do granic stałego obwodu głosowania Nr 1 dopisuje się nowo powstałe ulice: Jesienną, Szmaragdową,
2) do granic stałego obwodu głosowania Nr 8 dopisuje się nowo powstałą ulicę Zalesie.
 
§ 2. Jednolity podział Gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik  Nr 1 (37kB) word do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
 
§ 5. Uchwała  zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz umieszczeniu  na stronie internetowej.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
    
_____________________________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2003.57.507, Dz.U.2003.130.1188, Dz.U.2004.25.219, Dz.U.2005.160.1346, Dz.U.2006.218.1592, Dz.U.2007.112.766, Dz.U.2008.171.1056, Dz.U.2008.196.1218, Dz.U.2009.119.999, Dz.U.2009.202.1547, Dz.U.2009.213.1651, Dz.U.2009.213.1652        
 
 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2004.25.219,     Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2004.167.1760, Dz.U.2005.175.1457, Dz.U.2006.17.128, Dz.U.2006.34.242, Dz.U.2006.146.1055,  Dz.U.2006.159.1127, Dz.U.2006.218.1592, Dz.U.2007.25.162,    Dz.U.2007.48.327, Dz.U.2007.112.766, Dz.U.2008.96.607, Dz.U.2008.180.1111, Dz.U.2009.213.1651, Dz.U.2009.213.1652   
 


    
Uzasadnienie
 
 
Wójt Gminy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,   przedkłada Radzie Gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowanie, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie  gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
W związku z nowo powstałymi ulicami w sołectwie Osielsko zachodzi konieczność uzupełnienia stałych obwodów głosowania o nowo powstałe ulice.
 
 
Na ustalenia rady gminy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 
Wynik głosowania imiennego (267kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 101, poz. 1302 z dnia 2010-06-10

Opublikował: Klimek Wiesława (7 maja 2010, 10:30:40)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (24 czerwca 2010, 14:43:09)
Zmieniono: dodanie publikacji w Wojewódzkim Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3376

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij