Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr II/29/10
Rady Gminy
z dnia 24 marca 2010


wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki służące do wyłapywania lub obezwładniania bezdomnych zwierząt,
2)  posiadać środki transportu przystosowane do przewozu zwierząt,
3) prowadzić współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie umieszczania w nim wyłapanych zwierząt,
4) w razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska, posiadać miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
5) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) umową kupna – sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie środków transportu przystosowanych do przewozu zwierząt,
2) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
3) umową współpracy z weterynarzem.
§ 3. 1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja schroniska dla zwierząt,
2) spełnić wymagania określone rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. Nr 158 z 2004 r., poz. 1657 ).
 
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) umową stałej współpracy z weterynarzem.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać urządzenia i środki do grzebania zwłok zwierzęcych i  ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
UZASADNIENIE
 
              Wałęsające się bezpańskie psy stanowią zagrożenie dla osób mieszkających bądź czasowo przebywających na terenie gminy Osielsko ze względu na możliwość pogryzienia bądź spowodowania kolizji drogowej.
              Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr  236, poz. 2008 z późn. zmianami ) rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Wynik głosowania imiennego (259kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 83, poz.984 z dnia 2010-05-07

Opublikował: Klimek Wiesława (27 kwietnia 2010, 14:30:49)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (12 maja 2010, 11:53:12)
Zmieniono: modyfikacja graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4931

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij