Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Komunikat od 18 maja 2020 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

KOMUNIKAT OD 18 maja 2020 r.

Obsługa Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii

 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) Wójt Gminy Osielsko, jako Kierownik Urzędu Gminy Osielsko, w drodze zarządzenia nr 19/2020ogłasza, co następuje:

 § 1.W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471),
5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471);

 § 2.1. Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów), ponadto interesanci i pracownicy są obowiązani do  stosowania środków profilaktycznych określonych w Rozdziale 8 Rozporządzenia. 
W związku z powyższym, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo:
1)      wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:
a)      decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
c)      decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
2)      wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
2.    Interesanci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych.

§ 3.W sprawach nie wymienionych w § 1 zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) Nr 16/2020. 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja br. i obowiązuje do odwołania. 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij