Gminny Ośrodek Kultury
 w Osielsku


ul. Szosa Gdańska 57
86-031 Osielsko
 
dyrektor:  Marek Manuszewski
 
telefon: (52) 3813-567

NIP:554-22-37-304
 
e-mail: kultura_dyrektor@gok-osielsko.eu

 www.gok-osielsko.eu

Status prawny: instytucje kultury

 

 

 Świetlice wiejskie: