Wójt Gminy Osielsko

Sypniewski Wojciech

 

 

        1. Zadania i kompetencje Wójta

     2. Oświadczenia majątkowe Wójta

     3. Sprawozdania i informacje Wójta

 

 


Zastępca Wójta Gminy Osielsko

Lewandowski Krzysztof

 

 

      1. Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta

      2. Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta

 

 

 

 


Skarbnik Gminy Osielsko

Nalaskowska Bogumiła

 

Telefon: (52) 324 18 10     
fax sekretariat  (52) 324 18 03

skarbnik@osielsko.pl