Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko  Nr telefonu e-mail Inne
Sekretariat Patrycja Frąckowska gmina@osielsko.pl  
Punkt informacyjny Patrycja Mikulska info@osielsko.pl  
Biuro Rady Gminy Osielsko
Ds obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP Wiesława Klimek radagminy@osielsko.pl  
Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu Justyna Ściesińska   kadry@osielsko.pl  
Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego Agnieszka Michalska   amichalska@osielsko.pl  
Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej Dorota Bręczewska   ngo@osielsko.pl  
Ds. informatyki Przemysław Michna   informatyk@osielsko.pl  
Ds. promocji gminy i informatyki Tomasz Bogucki   promocja@osielsko.pl