Zastępca Wójta Gminy Osielsko

Krzysztof Lewandowski
Sekretariat:
tel. (+48 52) 324 18 00
fax (+48 52) 324 18 03

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki  
w godz. 8.00-17.00
(Można umówić spotkanie na określony termin i godzinę 
telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu)
gmina@osielsko.pl