W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Wersja strony w formacie XML
Projekt na rok 2012

  UCHWAŁA NR ………..
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia …………….
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2012–2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)  oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620 ) w związku z art. 121 ust. 7 i 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2012–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć majątkowych realizowanych w latach 2012–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 >> pobierz do Uchwały.
2.      Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3.      Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4.  Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr I/6/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki

2 >> pobierz xls, 29 kB
1 >>pobierz pdf, 492 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane