W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Wyniki konsultacji projektu uchwały Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

XML

Treść


Sprawozdanie z konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 
1.       Podstawa prawna konsultacji
1)      Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2)      Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
3)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 
2.       Cel konsultacji
Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.
 
Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu w sposób najpełniejszy uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności i możliwości ich zaspokojenia przez organizacje pozarządowe oraz pozwoliłby na realizację zadań zawartych w projekcie, a następnie w budżecie Gminy Osielsko.
 
3.       Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 
4.       Termin i formy konsultacji
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy (…) zostały przeprowadzone w okresie od 1 do 15 października 2019 r. Informację o konsultacjach  zamieszczono w serwisie internetowym gminy (www.osielsko.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osielsko.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń. Ponadto do każdej z organizacji działającej na terenie gminy, która podjęła kiedykolwiek współpracę z gminą wysłano maile (a w przypadku ich braku listy na adresy podane przez organizacje) z informacją o konsultacjach.
 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3) miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii na temat konsultowanego dokumentu w formie pisemnej, przesyłając je drogą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl (w formie skanu dokumentu), pocztą tradycyjną na adres urzędu lub składając osobiście. Dla ułatwienia pracy w informacjach o konsultacjach zamieszczono formularz uwag. Przypomniano również o konieczności reprezentacji organizacji (podpisania dokumentu) przez osoby do tego upoważnione.
 
Projekt Rocznego programu współpracy (…) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z ogłoszeniem o konsultacjach, w formie pliku do pobrania w formacie *.pdf. Ponadto organizacje otrzymały adres strony, pod którym projekt był dostępny.
 
Wcześniej, 30 sierpnia 2019 r., informowano o przystąpieniu do opracowania projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. W tym celu wykorzystano stronę internetową, Biuletyn Informacji Publicznej, tablicę ogłoszeń. Informację wysłano również do każdej z organizacji, które udostępniły adresy e-mail bądź tradycyjne (aktualizację danych przeprowadzono w pierwszej połowie roku 2019).
Do dnia 16 września 2019 r. (termin wskazany w bieżącym Rocznym programie współpracy (…) jako ostateczny dla składania swoich propozycji przez organizacje przed przystąpieniem do ostatecznych prac nad projektem na 2020 rok) swoje propozycje złożyły trzy kluby sportowe (KS Victoria Osielsko, KS N-Bike Academy i UKS Dęby Osielsko) oraz Fundacja Dookoła świata i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto wzięto również pod uwagę propozycje działań zgłoszone przez ULKS Mustang Żołędowo w złożonym w tym czasie wniosku do budżetu. Dnia 24 września 2019 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono informacje o przystąpieniu do konsultacji. Przedstawiono m.in. projekt Rocznego programu (…) oraz propozycje złożone przez organizacje z adnotacją o ich akceptacji bądź odrzuceniu z projektu wraz z podaniem przyczyny.
 
5.       Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić swoje uwagi do projektu Programu (…).
 
6.       Uwagi, opinie, wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag czy opinii do projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 
W związku z powyższym postanowiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane