W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2021 r.

XML

Treść

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. oraz poznanie opinii tych podmiotów na temat przygotowanego dokumentu.

Organizacje złożyły kilka propozycji:

KS Victoria Osielsko:

Sport uwzględniono
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym nie uwzględniono

KS N-Bike Academy

Ochrona i promocja zdrowia nie uwzględniono;
zadanie wg opisu dotyczy kultury fizycznej
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym nie uwzględniono;
zadanie wg opisu dotyczy kultury fizycznej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie uwzględniono;
zadanie wg opisu dotyczy kultury fizycznej
Wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono w części niedotyczącej kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono
Promocja i organizacja wolontariatu nie uwzględniono;
zadanie wg opisu dotyczy kultury fizycznej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym nie uwzględniono
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32 nie uwzględniono

KS OLIMP BOKS Osielsko

Upowszechnianie i rozwój sportu uwzględniono
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uwzględniono

UKS Dęby Osielsko

Wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono w części niedotyczącej kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono

Akademia Mistrzów Sportu - przesłano niewypełniony formularz


Jako formę konsultacji wyznacza się ankiety- konsultacje przez internet poprzez nadsyłanie swoich uwag i wniosków.

Opinie na temat projektu (można skorzystać z ankiety) będą zbierane w okresie od 30 września do 14 października 2020 r. Dniem zakończenia konsultacji jest dzień 14 października 2020 r.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą e-mail na adres ngo@osielsko.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Osielsko (86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A) lub złożyć osobiście. Składający swoje opinie zobowiązani są do uzupełnienia formularza o swoje imię i nazwisko, a w przypadku opinii grupowej o nazwę grupy i imiona oraz nazwiska osób ją reprezentujących (upoważnionych), wraz z podaniem adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Opinie anonimowe lub bez wszystkich informacji o uczestnikach konsultacji wskazanych powyżej nie będą brane pod uwagę. W przypadku mali wymagany jest skan podpisanego dokumentu.

Projekt Rocznego programu współpracy (…) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko (www.bip.osielsko.pl) w katalogu „GMINA – Organizacje pozarządowe- Projekty uchwał dot. NGO” oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w Punkcie Informacyjnym i u Zastępcy Wójta Krzysztofa Lewandowskiego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. dnia 30 września 2020 r.

Ankieta

Projekt Programu współpracy z NGO na 2021 r.

Załączniki

Ankieta doc, 39 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane