W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o możliwości zapoznania się oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pt. "PGN dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020 z perspektywą do 2025 r.".

Wersja strony w formacie XML

Osielsko, dnia 8 lipca 2020 r.

OŚ.604.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.)
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Pan Romuald Meyer z firmy Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - pełnomocnik Wójta Gminy Osielsko - pismem z dnia 9 czerwca 2020 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”. Pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. znak: WOO.410.179.2020.KB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”. Pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. znak: NNZ.9022.1.232.2020 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wezwał Gminę Osielsko do uzupełnienia wniosku w sprawie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”. Pismem z dnia 24 czerwca 2020 r. Pan Romuald Meyer z firmy Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - pełnomocnik Wójta Gminy Osielsko złożył stosowne wyjaśnienia Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Pismem z dnia 26 czerwca 2020 r. znak: NNZ.9022.1.232.2020 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy poinformował że, we świetle obowiązujących przepisów art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokument pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.” nie wymaga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem sporządzenia ww. planu jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji na terenie gminy oraz utworzenie planu działań naprawczych, mających na celu obniżenie poziomu niskiej emisji.

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką zawartości projektu dokumentu, pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”  będzie obejmował kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. 

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż wskazane działania przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń, co w konsekwencji wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego oraz poprawę warunków i jakości życia ludzi.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pt.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 
z perspektywą do 2025 r.”, zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osielsko oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na :

1. Tablicy ogłoszeń UG Osielsko

2. Stronie internetowej www.bip.osielsko.pl

3. a/a

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane