W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Obwieszczenie o możliwości wglądu do materiałów sprawy w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzj dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Orzechowej (od ul. Botanicznej do ul. Długiej), ul. Długiej w Osielsku i ul. Rybinieckiej w Niwach (od Suwalskiej do Długiej)

XML

Treść

 Osielsko, dnia 21 sierpnia 2020 r.

OŚ.6220.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

o możliwości wglądu do materiałów sprawy w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Orzechowej (od ul. Botanicznej do ul. Długiej), ul. Długiej w Osielsku i ul. Rybinieckiej w Niwach (od Suwalskiej do Długiej), organ administracji publicznej zobowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się stronom co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia gdy zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na podstawie art. 10 kpa Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Z materiałami postępowania zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko (ul. Szosa Gdańska 55A w poniedziałek, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00) na każdym etapie toczącego się postępowania. 

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.lewandowska@osielsko.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz podmiotu wniosku. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osielsko. 

Obwieszczenie umieszczono na :

1. Tablicy ogłoszeń UG Osielsko

2. Stronie internetowej www.bip.osielsko.pl

3. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Niwy Wilcze

4. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Osielsko

5. a/a

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane