W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Obwieszczenie o możliwości wglądu do materiałów sprawy w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzj dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Orzechowej (od ul. Botanicznej do ul. Długiej), ul. Długiej w Osielsku i ul. Rybinieckiej w Niwach (od Suwalskiej do Długiej)i

XML

Treść

Osielsko, dnia 07 sierpnia 2020 r.

OŚ.6220.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o możliwości wglądu do materiałów sprawy w postępowaniu administracyjnym

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 33 i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Orzechowej (od ul. Botanicznej do ul. Długiej), ul. Długiej w Osielsku i ul. Rybinieckiej w Niwach (od Suwalskiej do Długiej), organ administracji publicznej zobowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się stronom co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy – Społeczeństwo ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Z materiałami postępowania zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko (ul. Szosa Gdańska 55A w poniedziałek, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00) na każdym etapie toczącego się postępowania.


Obwieszczenie umieszczono na :
1. Tablicy ogłoszeń UG Osielsko
2. Stronie internetowej www.bip.osielsko.pl
3. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Niwy Wilcze
4. Tablicy ogłoszeń w sołectwie Osielsko
5. a/a

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane