W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do współpracy w celu sporządzenia operatów szacunkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko w 2021r.

Wersja strony w formacie XML

1.Cel zaproszenia

Celem zaproszenia jest utworzenie publicznej listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych przez Wójta Gminy Osielsko w prowadzonych przez Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko postępowaniach administracyjnych kończących się wydawaniem decyzji, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

            UWAGA! Postępowanie nie obejmuje wycen do celu ustalenia wysokości opłaty  adiacenckiej  od infrastruktury technicznej 

2. Szczegóły dotyczące realizacji zaproszenia

Osoby spełniające wymóg doświadczenia i pozytywnie zaopiniowane zostaną, po złożeniu wniosku,  wpisane na listę i będą powoływane przez Wójta Gminy Osielsko jako biegli w postępowaniach administracyjnych, w których powołanie na biegłego następuje na podstawie postanowienia wydanego w oparciu o art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Warunki wpisu na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych

Warunkiem wpisu na listę jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia dającego rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, a także zaakceptowanie i podpisanie ,,Regulaminu określającego warunki współpracy między Wójtem Gminy Osielsko a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa”

Rzeczoznawca majątkowy może zostać wpisany na listę, jeżeli:
- posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 24 miesięcy do dnia  złożenia wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, co potwierdzi złożeniem do wniosku o wpis kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień przez ww. czas;
- do wniosku o wpis załączyć:
a) kopię polisy potwierdzającej posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;
b) referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej, potwierdzające należyte wykonanie w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez te organy, w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych, łącznie co najmniej 80 operatów szacunkowych, 
c) podpisaną klauzulę RODO. 

4. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zaproszenia w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A (umieszczając swój wniosek w skrzynce na korespondencję, znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Gminy) lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko. 

5. Wpis na listę

Dokonanie wpisu na listę biegłych na okres do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego nastąpi po stwierdzeniu przez kierownika Ref. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy Osielsko spełnienia przez kandydata na biegłego ww. warunków. O odmowie wpisu z podaniem jej przyczyny, wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie.

6. Wynagrodzenie

Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi „Regulamin określający warunki współpracy między Wójtem Gminy Osielsko a rzeczoznawcami majątkowymi, powołanymi jako biegli rzeczoznawcy majątkowi w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Osielsko w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa”. 
 
Wykonanie operatów będzie zlecane sukcesywnie w zależności od potrzeb Organu,na podstawie postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego w konkretnym postępowaniu administracyjnym.

Szczegółowe informacje są zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Osielsko  nr 10/2019 z dnia 25 lutego 2019r. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się pod numerami telefonów 52 324 18 32, 52 324 18 05.

Załączniki
1) Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie listy biegłych rzeczoznawców 
2) Wniosek_o_wpis_na_listę_2021 
3) KLAUZULA RODO
4) Lista wyłonionych biegłychLista rzeczoznawców majątkowych ( po przeprowadzonej procedurze)

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane