Obwieszczenia Starosty/Wojewody/Marszałka Województwa/ Dyrekcji Ochrony Środowiska/Wód Polskich

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową 25 do Bożenkowa  na długości 6,6 km." [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 17 lipca 2019 r.

znak: GD.ZUZ.1.421.PBD.4.2019.ŻMw sprawie zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 17 lipca 2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na odprowadzeniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu 1 lipca 2019 r. pozwolenia wodnoprawnego

na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z fragmentu ul. Smukalskiej w Niemczu  projektowanym wylotem do rowu R-H1 wraz z wykonaniem ww. wylotu [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2019 r.

zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GD.ZUZ.1.421.PBD.59.2018/2019.KO [...]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację  rowu melioracyjnego  na działce Nr 27/4, obręb Niemcz [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

polegającej na rozbudowie ulicy Kąty od ulicy Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ulicy Długiej od ulicy Szosy Gdańskiej do ulicy Bocznej [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulic: Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna, Sąsiedzka w Jarużynie [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 października 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 3 października 2018 r. zawiadamiające o wydanym postanowieniu o zasięgnięciu opinii

powołaniu biegłego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Kąty od ulicy Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej ( DK5) i ulicy Długiej od ulicy Szosy Gdańskiej do ulicy Bocznej   [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego  sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 5 lipca 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Nowowiejskiej w [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 30 maja 2018 r.

zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna- Zakopiańska [...]

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wydaniu decyzji utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na budowie drogi ekspresowej  S5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego zawiadamiające o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Jana Pawła II

od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska  do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

O wyrażenie opinii/uzgodnienia  co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu  dla przedsięwzięcia "Prace na alternatywnym ciągu transportowym [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę drogi S5 w Województwie KUJ-POM [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz  Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

zawiadamiające o  wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Jana Pawła II od ulicy Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. [...]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - 28.02.2018 r.

dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii 400 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo w woj. kujawsko-pomorskim." [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie ul. Słonecznej w Osielsku na odcinku od ul. Kolonijnej do ul. Wiosennej [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. " Rozbudowa DK 56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno-Kotomierz" [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanału tłocznego ściekowego przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie" [...]

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawiadamiające o wydanej decyzji

uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. znak: WIR.V.7820.67.2016.AW. [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 3 listopada 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji

  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kąty od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II oraz rozbudowie ulicy Słonecznej od ul. Kąty do ul. Bydgoskiej [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 20 października 2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Słonecznej w Osielsku, na odcinku od ul. Kolonijnej do ul. Wiosennej [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 19 września 2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  polegającej na rozbudowie ulicy Kąty od ulicy Słonecznej do ul. Jana Pawła II oraz rozbudowie ulicy Słonecznej od ul. Kąty do ul. Bydgoskiej [...]

Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. " Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (...) [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zawiadamiające o wydaniu decyzji  nr 13/2017 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. " Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia

o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia rozbudowa ul. Karpackiej w Niwach [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

"Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz- granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego, Część 1 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5" [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. rozbudowy ul. Kąty na odcinku od ul. Słonecznej do DK 5 i ul. Długiej na odcinku od Szosy Gdańskiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmita i Boczną oraz włączeniem do DK5 [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pn "Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej  wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa". [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego rozbudowy ulic

"Rozbudowa ul. Katy na odcinku od ul. Sło0necznej do Szosy Gdańskiej i ul. Długiej  na odcinku od szosy Gdańskiej do Bocznej eraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmita i Boczną oraz włączeniem do DK 5. Projekt rozbudowy ul. Słonecznej w [...]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

pn. " Budowa linii 400 kV Jasiniec -Grudziądz Węgrowo  w woj. kujawsko-pomorskim". [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Nidzickiej w Niwach [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  - drogi S-5 [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego dot. ul. Wiśniowej i ul. Miodowej w Maksymilianowie

zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Wiśniowej i Miodowej [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zatwierdzające opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kv Jasieniec-Grudziądz-Węgrowo" [...]

Zawiadomienie Marszałka Województwa o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania- poprawione

pt. " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kv Jasieniec-Grudziądz-Węgrowo" [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Zakopiańskiej w miejscowości Niwy [...]

Zawiadomienie Marszałka Województwa o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania

pt. " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kv Jasieniec-Grudziądz-Węgrowo" [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 5 kwietnia 2016 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków  geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1507 C Włóki- Jarużyn- Bydgoszcz [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. " Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich dla projektu i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 31 października 2014 r

Obwieszczenie o wydanej decyzji ul. Giżycka Niwy [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej opracowanie "Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji Programowej  drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie - Bydgoszcz- [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzozowej w miejscowości Żołędowo [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij