Konkursy

Wyniki konkursu ofert nr 04/19

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 04/19 na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [...]

Wyniki konkursu ofert nr 05/19 - unieważnienie

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 05/19 na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.Z uwagi na niezłożenie ofert konkurs został unieważniony. [...]

Wyniki oceny formalnej – konkurs nr 04/19

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 04/19 na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Poniżej [...]

Nabór do komisji- konkurs nr 05/19: rekreacja dla niepełnosprawnych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 05/19 na realizację w bieżącym roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Osielsko [...]

Otwarty konkurs ofert nr 05/19 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 05/19 na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.. [...]

Nabór do komisji- konkurs nr 04/19: kultura fizyczna

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 04/19 na realizację w bieżącym roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Osielsko ogłosił [...]

Wyniki konkursu ofert nr 03/19 - unieważnienie

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 03/19 na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.Z uwagi na niezłożenie ofert konkurs został unieważniony. [...]

Otwarty konkurs ofert nr 04/19 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/19 na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Druki do pobrania: 1. (zał. 1) można pobrać ze strony [...]

Nabór do komisji- konkurs nr 03/19: na rzecz niepełnosprawnych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 03/19 na realizację w bieżącym roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Osielsko [...]

Otwarty konkurs ofert nr 03/19 – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 03/19 na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Druki do pobrania: 1.   (zał 1) można pobrać ze [...]

Wyniki konkursu ofert nr 02/19

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/19 na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. [...]

Wyniki oceny formalnej- konkurs 02/19

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 02/19 na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku [...]

Nabór do komisji - konkurs nr 02/19: wypoczynek dzieci i młodzieży

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 02/19 na realizację przez organizacje pożytku publicznego w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w dniu [...]

Otwarty konkurs ofert nr 02/19 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/19 na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Druki do pobrania: 1. Oferta realizacji zadania- Druk można [...]

Wyniki konkursu 01/19

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach konkursu ofert nr 01/19 na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu. [...]

Konkurs ofert nr 01/19 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 01/19 na zadania realizowane w 2019 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. Oferta realizacji zadania musi być zgodna z par. 10.1 uchwały nr IX/87/10 [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 04/18 - unieważnienie

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 04/18 na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Z uwagi na niezłożenie ofert konkurs [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 04/18 - profilaktyka przeciwalkoholowa

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 04/18 na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, niniejszym Wójt Gminy Osielsko ogłasza nabór  do komisji [...]

Otwarty konkurs ofert nr 04/18 - profilaktyka przeciwalkoholowa

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/18 na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym. Druki do pobrania: 1. Oferta realizacji zadania- [...]

Wyniki konkursu ofert nr 02/18

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/18 na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. [...]

Wyniki oceny formalnej po uzupełnieniach- konkurs nr 02/18

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono już ocenę formalną ofert po ich uzupełnieniu, co miało miejsce jako efekt prac komisji nad pierwszą oceną formalną. Poniżej zamieszczono informację zawierającą wyniki. [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 03/18 - unieważnienie

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 03/18 na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [...]

Wyniki oceny formalnej- konkurs nr 02/18

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 02/18 na realizację w 2018 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci [...]

Zmiana terminu otwarcia ofert - konkurs 03/18

Zmianie uległ termin otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na głoszony otwarty konkurs ofert nr 03/18 - W związku z powyższym pierwsze posiedzenie komisji oceniającej oferty do konkursu będzie miało miejsce 13 czerwca 2018 r. o godz. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 03/18 - pomoc społeczna

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 03/18 na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, [...]

Zmiana terminu otwarcia ofert

Zmianie uległ termin otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na głoszony otwarty konkurs ofert nr 02/18 - W związku z powyższym pierwsze posiedzenie komisji oceniającej oferty do konkursu będzie miało miejsce 4 czerwca 2018 r. o godz. 10 [...]

Konkurs ofert nr 03/18 - pomoc społeczna

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 03/18 na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Druki do [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 02/18 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 02/18 na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, niniejszym Wójt Gminy Osielsko ogłasza [...]

Konkurs ofert nr 02/18 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 02/18 na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Druki do pobrania: 1. Oferta realizacji zadania- Jeśli w ofercie brakuje miejsca na zamieszczenie [...]

Wyniki konkursu ofert nr 01/18

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach konkursu ofert nr 01/18 na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu. [...]

Konkurs ofert nr 01/18 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 01/18 na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. Oferta realizacji zadania musi być zgodna z par. 10.1 uchwały nr IX/87/10 [...]

Wyniki konkursu ofert nr 02/17

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach konkursu ofert nr 02/17 na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu. [...]

Konkurs ofert nr 02/17 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 02/17 na zadania realizowane w 2017 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 01/17

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 01/17 na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 01/17 - pomoc społeczna

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 01/17 na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 01/17 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 01/17 na zadania realizowane w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i [...]

Wyniki konkursu 03/16

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 03/16 na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  [...]

Wyniki konkursu 02/16

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/16 na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans [...]

Wyniki oceny formalnej- konkurs nr 03/16

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną oferty złożonej w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 03/16 na realizację w 2016 roku zadań z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 03/16 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 03/16 na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej [...]

Konkurs ofert nr 03/16 - przeciwdziałanie uzależnieniom

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 03/16 na zadania realizowane w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. pod treścią ogłoszenia. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 02/16 - pomoc społeczna

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 02/16 na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/16 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/16 na zadania realizowane w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i [...]

Wyniki konkursu 01/16

W załączeniu prezentujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 01/16 na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu. [...]

Konkurs ofert nr 01/16 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 01/16 na zadania realizowane w 2016 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 07/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 07/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 07/15 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 07/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej reprezentantów [...]

Konkurs ofert nr 07/15 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 07/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.   pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 06/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 06/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 06/15 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 06/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej [...]

Konkurs ofert nr 06/15 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 06/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 05/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 05/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 05/15 - ochrona i promocja zdrowia

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert nr 05/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej reprezentantów organizacji do oceny [...]

Wyniki konkursu nr 03/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 03/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Konkurs ofert nr 05/15 - ochrona i promocja zdrowia

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 05/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 04/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 04/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. [...]

Wyniki konkursu nr 01/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 01/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Wyniki oceny formalnej- konkurs nr 04/15

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 04/15 na realizację w 2015 roku zadań z zakresu  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Poniżej [...]

Wyniki oceny formalnej- konkurs nr 01/15

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 01/15 na realizację w 2015 roku zadań z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej [...]

Wyniki konkursu nr 02/15

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/15 na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. [...]

Nauka - weryfikacja formalna

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 02/15 na zadania w 2015 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania. Poniżej [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 04/15 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 04/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej reprezentantów [...]

Konkurs ofert nr 04/15 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 04/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia. [...]

Konkurs ofert nr 03/15 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 03/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. Druki do pobrania znajdują się na pod [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 02/15 - edukacja

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 02/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania niniejszym ogłoszono nabór  do komisji konkursowej [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 01/15 - pomoc społeczna

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 01/15 na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/15 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 01/15 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 01/15 na zadania realizowane w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i [...]

Wyniki konkursu nr 06/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 06/14 na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Wyniki konkursu nr 04/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 04/14 na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. [...]

Konkurs ofert nr 06/14 - upowszechnianie i rozwój sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 06/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 01/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 01/14 na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Wyniki konkursu nr 05/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 05/14 na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [...]

Wyniki konkursu nr 03/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 03/14 na wykonanie zadań publicznych związanych z wykonaniem w 2014 roku zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób [...]

Wyniki konkursu nr 02/14

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/14 na wykonanie zadań publicznych związanych z wykonaniem w 2014 roku zadań w zakresie nauki,  szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i [...]

Pomoc społeczna - weryfikacja formalna

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 01/14 na zadania z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 03/14 na zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w [...]

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014 - wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 05/14 na zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Poniżej zamieszczono [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 05/14 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 05/14 na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej niniejszym ogłoszono nabór reprezentantów organizacji do komisji [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 04/14 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 04/14 na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży LATO 2014 niniejszym ogłoszono nabór reprezentantów organizacji do komisji konkursowej [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 03/14 - zdrowie i niepełnosprawni

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 03/14 na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych niniejszym ogłoszono nabór reprezentantów [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 02/14 - edukacja (muzyczna)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 02/14 na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania niniejszym ogłoszono nabór reprezentantów organizacji do [...]

Nabór do komisji konkursowej do konkursu 01/14 - pomoc społeczna

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 01/14 na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 05/14 - kultura fizyczna

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 05/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 04/14 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - LATO 2014. pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 03/14 - promocja i ochrona zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 03/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/14 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Przykładowe druki do pobrania znajdują się na stronie [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 01/14 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 01/14 na zadania realizowane w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i [...]

Wyniki konkursu nr 07/13

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 07/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie [...]

Nabór do komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 roku

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 07/13 na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono niniejszym nabór reprezentantów organizacji do komisji [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 07/13 - kultura fizyczna

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 07/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 06/13 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 06/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży 2013 - wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 06/13 na zadania z zakresu  wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku. Poniżej zamieszczono [...]

Nabór do komisji konkursowej - wypoczynek dzieci i młodzieży LATO 2013

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 06/13 na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszono niniejszym nabór do komisji konkursowej reprezentantów organizacji do oceny [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 06/13 - wypoczynek dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 06/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 05/13 - upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 05/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Ogłoszenie konkursu ofert nr 05/13 - sport

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 05/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. Jest to drugi konkurs na działania związane ze sportem prowadzone w 2013 r. pod [...]

Wyniki konkursu nr 04/13 - promocja i ochrona zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 04/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób [...]

Konkurs promocja i ochrona zdrowia (...) - wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 04/13 na zadania z zakresu  promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób [...]

Nabór do komisji konkursowej - promocja i ochrona zdrowia (...)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 04/13 na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszono niniejszym nabór do komisji [...]

Wyniki konkursu nr 03/13 - sport

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 03/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Wynik konkursu nr 01/13

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 01/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 04/13 - promocja i ochrona zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 02/13

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 02/13 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2013 roku zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. [...]

Pomoc społeczna - wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 01/13 na zadania z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Wyniki konkursu nr 09/12

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 09/12 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2012 roku zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Ogłoszenie konkursu ofert nr 03/13 - sport

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 03/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia. [...]

Nabór do komisji konkursowej - nauka, szkolnictwo wyższe (...)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 02/13 na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego (...) ogłoszono niniejszym nabór do komisji konkursowej reprezentantów organizacji do oceny [...]

Nabór do komisji konkursowej - pomoc społeczna

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 01/13 na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (...) ogłoszono niniejszym nabór do komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach tego konkursu [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/13 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 01/13 z zakresu pomocy społecznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 01/13 na zadania realizowane w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. pod [...]

Ogłoszenie konkursu ofert nr 09/12 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 09/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu Upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. Druki do pobrania znajdują się na stronie pod treścią ogłoszenia. [...]

Wyniki konkursu nr 08/12

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 08/12 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2012 roku zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 08/12 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 08/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. zadanie ma polegać na sterylizacji kotek i kastracji kotów [...]

Wyniki konkursu nr 07/12

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach otwartego konkursu ofert nr 07/12 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2012 roku zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. [...]

Wyniki konkursu nr 06/12

W załączeniu prezentujemy Państwu informację o wynikach konkursu ofert nr 06/12 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2012 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [...]

Wypoczynek dzieci i młodzieży - wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert nr 07/12 na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. Poniżej zamieszczono listę ofert [...]

Kultura fizyczna- wyniki weryfikacji formalnej

Wójt Gminy Osielsko uprzejmie informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 06/12 na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. Poniżej [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 07/12 z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 07/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Druki do pobrania znajdują się na pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 06/12 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 06/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Druki do pobrania znajdują się na stronie pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie konkursu ofert nr 05/12 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 05/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko., pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 04/12 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Druki do pobrania znajdują się na stronie pod treścią [...]

Ogłoszenie konkursu ofert nr 03/12 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu.

W dniu dzisiejszym ogłoszony został konkurs ofert nr 03/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Osielsko. pod treścią ogłoszenia. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 02/12 z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 02/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Druki do pobrania znajdują się na stronie pod [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 01/12 z zakresu pomocy społecznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 01/12 na zadania realizowane w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. pod [...]

Konkurs ofert nr 07/11 z zakresu sportu

w dziale "Organizacje pozarządowe" - "Konkursy" pod treścią ogłoszenia w formie plików do pobrania. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 06/11 w zakresie kultury fizycznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 06/11 na 2011 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. pod treścią ogłoszenia. [...]

Informacja w sprawie konkursu nr 04/2011

Na wniosek Przewodniczącej komisji konkursowej, w wyniku konieczności uzupełnienia jednej ze złożonych ofert oraz ewentualnej korekty harmonogramu drugiej, Wójt Gminy przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 26 sierpnia 2011 [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 05/11 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 05/11 na 2011 rok w zakresie przeciwdziałaniom uzależnieniom i patologiom społecznym. w katalogu organizacje pozarządowe - konkursy. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 04/11 w zakresie kultury fizycznej

W dniu dzisiejszym ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 04/11 na 2011 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.. [...]

Wyniki konkursu 03/11

Prezentujemy Państwu o wynikach konkursu ofert nr 03/11 na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Informacja w sprawie konkursu nr 03/11

Poniżej prezentujemy Państwu informację dotyczącą konkursu ofert nr 03/11 w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Osielsko. [...]

Wyniki konkursu 02/11

Prezentujemy Państwu o wynikach otwartego konkursu ofert nr 02/11 na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. [...]

Wyniki konkursu nr 01/11

Prezentujemy Państwu o wynikach otwartego konkursu ofert nr 01/11 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. [...]

Konkurs ofert nr 03/11 z zakresu sportu

w dziale "Organizacje pozarządowe" - "Konkursy". Umieszczone zostały pod treścią ogłoszenia konkursu ofert nr 03/11. [...]

Otwarty konkurs ofert nr 02/11 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

w dziale "Organizacje pozarządowe" - "konkursy". Umieszczone zostały pod treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 02/11. [...]

ogłoszenie konkursu ofert nr 6

Ogłoszenie Konkurs nr 6 - ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu kwalifikowanego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 5 na realizację zadania publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osielsko

W 2009 roku na działania w zakresie sportu kwalifikowanego przeznaczono kwotę 188.001,37 zł. W roku bieżącym na tę działalność  przyznano Klubom środki w wysokości 168.500 zł.Niezbędne formularze znajdują się na stronie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij