Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ruchowej.


Osielsko, 2 luty 2018r.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko
zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) na :
na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ruchowej  w domu pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii na około 350 godzin( w roku 2018) na terenie gminy Osielsko.
2.PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na prowadzeniu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie gminy Osielsko, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zmianami).
Wymagania dla Wykonawcy:
-posiada własną działalność gospodarczą (należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej);
-posiada uprawnienia (które należy dołączyć  do oferty) do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności (posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty zgodnie z § 3 ust.1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych);
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty na niniejsze zapytanie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria;
-zobowiązuje się do prowadzenia kart pracy oraz innych dokumentów, jeśli będą wymagane przez Zleceniodawcę;
-pokrywa koszty dojazdu do miejsca świadczenia specjalistycznych usług we własnym zakresie;
-umożliwia kontrolę w/w usług przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium „najniższa cena” - cena brutto  1 godziny (60 minut) wykonywania usługi rehabilitacyjnej (cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dojazdu).
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do  31 grudnia 2018r.
4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 8 lutego 2018r. do godziny 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko pokój 114 osobiście lub  drogą pocztową lub na e-mail gops@idea-net.pl.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, na kopercie umieścić napis  „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja”. TERMIN OTWARCIA KOPERTY: 8 luty 2018r. godz.  12.45.
5. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  Pani Marzena Żychlińska tel. 501347033
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z podanym wzorem, stanowiącym załącznik ( NR 1)  do niniejszego zapytania ofertowego.
formularz ofertowy (12kB) word
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Marzena Żychlińska (2 lutego 2018)
Opublikował: Danilewicz Anita (2 lutego 2018, 09:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij