Wykaz umów publicznych na rok 2018

 
Data zawarcia umowy Oznaczenie strony z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Wartość wykonanej umowy brutto (lub inne umowy warunki od których zależy wysokość wynagrodzenia)Czas trwania umowy Oznaczenie rodzaju umowy (np. zamówienie publiczne, dotacja, w tym numer rejestru zam. publicznych)
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Enea115.872,0031.12.2018272.34.2018
08.01.2018Enea OświetlenieKonserwacja oświetlenia własność Gminy87.240,0031.12.2018272.35.2018
5.01.2018PUK Taro
Sp. z o.o.
usunięcie odp. w Bożenkowie2 862 zł12.01.2018272.6.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie.1.592.396,0329.06.2018272.2.2018
12.01.2018Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin KwiatkowskiBudowa ul. Tuberozy i Bocznej w Osielsku.1.870.220,5829.06.2018272.3.2018
8.01.2018"STRUGA" S.A.Unieszkodliwienie odpadów pochodzenia zwierzęcego350,00 + należny podatek VAT za jednorazową usługę08.01.2018
-31.12.2018
272.15.2018
23.01.2018Technodruk sp. z o.o. Gliwicedruki -akty małż.269,7323.01.2018zamówienie
23.01.2018Orange Polska S Ausługi telekomunikacyjne597,85styczeń 2018umowa
23.01.2018Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawaprenumerata czasopism404,99rok 2018zamówienie
23.01.2018AZ Druk Florentyna Płóciennik Bydgoszczpieczątki470,8423.01.2018zamówienie
23.01.2018PARTNER XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe2 916,8223.01.2018zamówienie
23.01.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe11 401,60grudzień 2017umowa
23.01.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości1 193,8123.01.2018zamówienie
23.01.2018POLKOMTEL Sp. z O.o.usługi telekomunikacyjne1 031,13styczeń 2018umowa
23.01.2018PBSERVICE Kamil Wykrota SC Gdańskwynajem kopertownicy553,50styczeń 2018umowa
23.01.2018Brooklyn Aleksandra Hamza Włodzimierzówpodkłady podłogowe1 266,0023.01.2018zamówienie
31.01.2018VITO Magdalena Chłodnicka, Żukinamiot reklamowy2 385,0031.01.2018zamówienie
2.02.2018GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usuniecie drzew i krzewów z wykarczowaniem korzeni7 900,00 zł23.02.2018umowa nr 272.26.2018
5.02.2018KS Victoria Osielskoprzeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym10 000,005.02.-28.02.2018dotacja celowa
7.02.2018Stowarzyszenie Sportowe "Yamabushi"upowszechnianie i rozwój sportu20 000,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
7.02.2018KS Victoria Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu54 500,007.02.-31.12.2018dotacja celowa
12.02.2018ULKS Mustang Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu29 500,0014.02.-20.11.2018dotacja celowa
12.02.2018PPHU Jakub Miedzińskizakup mebli biurowych3 554,7012.02.2018zamówienie
12.02.2018Hobby&Home Design Bydgoszczdruk ulotek847,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018KARDIK Daniel Kardach 86-014 Pawłówekczyszczenie podłóg, ul. Centralna 61 476,0012.02.2018zamówienie
12.02.2018Partner XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe6 178,6112.02.2018zamówienie
12.02.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne439,20styczeń 2018umowa
12.02.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości723,3012.02.2018zamówienie
12.02.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe8 642,00styczeń 2018umowa
12.02.2018Lyreco Polska SA , Komorówkrzesło na stanowisko komputerowe490,7712.02.2018zamówienie
12.02.2018PBService Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłoski SCczynsz najmu kopertownicy553,50luty 2018umowa
16.02.2018GLKS w Osielskuupowszechnianie i rozwój sportu62 000,0016.02.-31.12.2018dotacja celowa
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościamizgodnie ze zleceniem31.12.2018272.36.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie wyceny w celu ustalenia skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p.zgodnie ze zleceniem31.12.2018272.37.2018
19.02.2018Filip Rybacki
Bydgoszcz
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziałuzgodnie ze zleceniem31.12.2018272.38.2018
22.02.2018KS N-Bike Academyupowszechnianie i rozwój sportu23 000,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
22.02.2018UKS Dęby Osielskoupowszechnianie i rozwój sportu65 500,0022.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Stowarzyszenie Sportowe Bushi-doupowszechnianie i rozwój sportu12 000,0028.02.-31.12.2018dotacja celowa
28.02.2018Firma GAJOWY
Pietrzykowski Marcin
Pruszcz
usunięcie drzew i wykarczowanie korzeni9 350,0015.03.2018umowa Nr
272.42.2018
28.02.2018Jacek Świeżewski
Bypass
ul. Bałtycka 43
86-031 Osielsko
opracowanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osielsko990,00/jedna dokumentacja31.12.2018umowa nr 272.40.2018
1.03.2018LKS Łucznik Żołędowoupowszechnianie i rozwój sportu30 000,001.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018P-LUKS Victoria Niemczupowszechnianie i rozwój sportu36 500,005.03.-31.12.2018dotacja celowa
2.03.2018Kujawianka Inter Sazakup wody do picia585,092.03.2018zamówienie
2.03.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 189,37luty 2018umowa
2.03.2018Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewski , Bydgoszczusługa udostępniania środowiska teleinformatycznego1 107,00luty - kwiecień 2018umowa
2.03.2018LOGON SAzakup tonerów10 644,202.03.2018zamówienie
2.03.2018SISMS.plopłata za komunikator sms697,04luty 2018umowa
2.03.2018ABRYS SP z o.o.prenumerata594,002018zamówienie
2.03.2018LOGON SAczęści do urządzeń kopiująco drukujących3 099,602.03.2018zamówienie
2.03.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości648,692.03.2018zamówienie
2.03.2018asseco Gdyniacertyfikat kwalifikowany - 5 szt891,752 lataumowa
2.03.2018KASKADA-Tereny Zieleni
Zberzyn
usunięcie obumarłych porostów przybrzeżnych stawu przepływowego wraz z wygrabieniem1 950,00 zł netto16.03.2018umowa Nr
272.43.2018
07.03.2018Lapis Artur KamińskiNadzór inwestorski nad budową dróg w 2018 r.0,75% netto realizowanego zadania31.12.2018272.45.2018
8.03.2018NEGATYW Sp z o.o.albumy pamiątkowe4 900,008.03.2018umowa/ zamówienie
8.03.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne396,85luty 2018umowa
8.03.2018Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.wdrożenie LEX10 923,632018umowa
8.03.2018SISMS.plopłata za komunikator695,81marzec 2018umowa
8.03.2018Poczta Polska Sausługi pocztowe43 375,10luty 2018umowa
8.03.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odbiór ścieków 1.811,22luty 2018działalność statutowa
12.03.2018PUK TARO
Sp. z o.o.
Lisi Ogon
rozebranie i usuniecie dwóch altanek wraz z przedmiotami i odpadami komunalnymi9 450,00 zł netto20.03.2018umowa Nr
272.55.2018
14.03.2018Augustyn Krempa
AK-INVEST
pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wod.-kan.0,74 % wartości zrealizowanego zadaniaumowa 272.53.2018
14.03.2018HM-BIURO Mirosław HulekUsługi geodezyjne dla potrzeb UG Osielskowg. zleceń31.12.2018272.50.2018
15.03.2018PBDiM KOBYLARNIA S.A.Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do ul. Bydgoskiej oraz budowa ulicy Kąty w Osielsku oraz ul. Długiej do Bocznej.6.252.698,2815.11.2018272.52.2018
15.03.2018PB SERVICE Kamil Wykrota Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50marzec 2018umowa
15.03.2018Centrum Eksperckich rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewskiopieka serwisowa2 952,002018272.262.2016
15.03.2018IKEAkrzesła na stanowiskach komputerowych1 047,0015.03.2018zamówienie
15.03.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe5 975,3515.03.2018zamówienie
15.03.2018Centrum Ogrodnicze Rol Pestkwiaty okolicznościowe347,6215.03.2018zamówienie
15.03.2018POLKOMTEL SP z o.o.usługi telekomunikacyjne1 144,91marzec 2018umowa
15.03.2018DKS sp z o o konserwacja kserokopiarki608,8515.03.2018zamówienie
19.03.2018TRAKCJA PRKiI S.A. Rozbudowa ul.Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie.7.967.717,9615.10.2018272.51.2018
21.03.2018Masz-Bud Ogród
Mirosław Jakubowski
Sz.Gdańska 54
Osielsko
Naprawa sprzętu spalinowego do koszenia trawników +olej do mieszanki paliwowej396,4516.03.2018zamówienie ustne
21.03.2018PROJEKT:PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalskidokumentacja projektowa przebudowy boiska przy SP w Maksymilianowie4.489,5011.07.2018272.60.2018
23.03.2018Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z Bydgoszczyaktualizacja projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020"2 439,02 zł netto plus należny podatek VAT27 lipca 2018 r.272.62.2018
28.03.2018AGORA S.A.publikacja ogłoszenia688,8028.03.2018zamówienie
05.04.2018Kujawianka Internapoje, woda962,3505.04.2018zamówienie
05.04.2018Hanmar Marek Lewandowskiśrodki czystości773,8805.04.2018zamówienie
05.04.2018LOGON. SAzakup komputera3 499,9905.04.2018zamówienie
05.04.2018DKS Sp z o.o.zakup kserokopiarki1 463,7005.04.2018zamówienie
05.04.2018Lidl. sp. z o.o.artykuły spożywcze413,1405.04.2018zamówienie
05.04.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne501,5905.04.2018umowa
05.04.2018Polska Press Grupa sp. z o.o.nekrologi612,5405.04.2018zamówienie
05.04.2018Axence Sp z o.o.usługa serwisowa (50 stacji roboczych)5 437,5805.04.2018umowa
05.04.2018SISMS Sp. z o.o.abonament sisms695,8105.04.2018umowa
10.04.2018Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KAJA Sp. z o.o.usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Osielskozgodnie z ofertą31.12.2018272.63.2018
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego2.111,10za I-III 2018obowiązek ustawowy
13.04.2018Agencja Mienia Wojskowegoodszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalneo1.815,07I-III 2018obowiązek ustawowy
16.04.2018P.U. Mariusz Wojcieszakprzegląd sprzętu p.poż.987,69IV 2018zamówienie ustne
16.04.2018Arisco sp. z o.o.aktualizacja oprogramowania768,752018umowa
16.04.2018PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50kwiecień 2018umowa
16.04.2018Partner XXI - PIK sp z o.o.artykuły biurowe359,9516.04.2018zamówienie
16.04.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe19 017,40marzec 2018umowa
16.04.2018POLKOMTEL Sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 151,67marzec 2018umowa
16.04.2018PARTNER XXI PIK sp. z o.o.artykuły biurowe5 347,3816.04.2018zamówienie
18.04.2018Klinika Weterynaryjna KORA s. c.
Bydgoszcz
sterylizacja kotek i kastracja kotówsterylizacja kotki- 64,40 zł netto;
kastracja kota- 46,00 zł netto
31.12.2018272.68.2018
20.04.2018bono-Maciej Przewięźlikowskidemontaż części ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wymiana rur w ramach remontu rurociągu na obiekcie w zlewni R-H w Niemczu7 600,00 zł netto07.05.2018272.69.2018
23.04.2018Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134 ŁódźWykonanie projektów sieci wod-kan74.587,2028.12.2018272.67.2018
24.04.2018PW MAX Kamilla Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 BydgoszczPrzebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Maksymilianowie.128.257,0230 dni od daty podpisania umowy272.71.2018
24.04.2018Euro System Trans ul. Zimowa 17/11 87-100 ToruńBudowa ulicy Olszynowej w Osielsku.360.208,1680 dni od daty podpisania umowy272.70.2018
24.04.2018Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Bydgoszczprojekt budowy przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z Kusocińskiego w Niemczu20.319,6003.12.2018272.72.2018
24.04.2018Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki KaliszProjekt budowy ul. Grabowej w Osielsku19.680,0003.12.2018272.73.2018
24.04.2018LAPIS Artur Kamiński BydgoszczProjekt przedłużenia chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie14.000,00

03.12.2018272.74.2018
24.04.2018Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki KaliszProjekt budowy ul. Wyczółkowskiego w Niemczu25.830,0003.12.2018272.75.2018
24.04.2018LAPIS Artur Kamiński BydgoszczProjekt budowy ul. Olsztyńskiej w Niwach22.000,0003.12.2018272.76.2018
27.04.2018Usługi Ogólnobudowlane "MARBRUK"Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i ul. Tuberozy w Osielsku w związku z przebudową drogi.143 060,62 zł brutto29.06.2018272.85.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.63.960,0012 m-cy272.81.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Maksymilianowo I41.820,0012 m-cy272.82.2018
30.04.2018Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz BydgoszczPrzygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo II50.430,0012 m-cy272.83.2018
09.05.2018Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych Sp. z o.o. EKO-PARK BydgoszczWykonanie diagnostyki drzewa gatunku jesion wyniosły na terenie działki o nr ewid. 162/1 w Niemczu650,00 zł netto25.05.2018272.92.2018
15.05.2018Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne KAJA Sp. z o.o.usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Osielskozgodnie z ofertą31.12.2018272.93.2018
16.05.2018P.W. Halama
Fregaty 3 Osielsko
Materiały i narzędzia do bieżącej obsługi, napraw Urzędu Gminy i obiektów mienia komunalnego997,60Od I do V 2018 r.zmówienie
16.05.2018Hanmar Marerk Lewandowskiśrodki czystości834,6816.05.2018zamówienie
16.05.2018Brooklyn Aleksandra Hamza, Włodzimierzówmaty podłogowe1891,0016.05.2018zamówienie
16.05.2018Orange Polska S.ausługi telekomunikacyjne456,58kwiecień 2018umowa
16.05.2018Kujawianka Inter Sp z o.o.napoje, woda818,1516.05.2018zamówienie
16.05.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe12130,95kwiecień 2018umowa
16.05.2018PBSERVICE Kamil Wykrota, Krzysztof Pawłowski SCczynsz najmu kopertownicy553,50maj 2018umowa
16.05.2018Partner XXI - Pik so. z o.o.artykuły biurowe1 444,1716.05.2018zamówienie
16.05.2018DKS Sp. z o.o.naprawy i konserwacje, wymiana części do kopiarek3 837,6016,05,2018zamówienie
16.05.2018Polkomtel sp. z o.o.usługi telekomunikacyjne1151,91kwiecień 2018umowa
21.05.2018Green Deco Sp. z o. o. Gdańsknasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym32480,00 zł netto21.06.2018272.99.2018
22.05.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odebrane ścieki2.309,72kwiecień/maj
2018
usługa statutowa
22.05.2018P.H.U. DORBUD Terespol PomorskiNadbudowa i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie.798.299,1730.11.2018272.97.2018
29.05.2018AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
Warszawa
publikacja ogłoszeń2666,6429.05.2018faktura
29.05.2018HANMAR Bydgoszczśrodki czystości648,7429.05.2018zamówienie
29.05.2018Kujawianka INTER Sp. z o.o.napoje i woda1 024,3429.05.2018zamówienie
29.05.2018LOGON SA Bydgoszczstatyw mikrofonowy, części do komputera809,3429.05.2018zamówienie
07.06.2018GZK Żołędowoza wodę i odbiór ścieków839,46V-VIobsługa statutowa
08.06.2018Hydroterm
Zygmunt Biernacki
aktializacja dok. proj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, Maksymilianowo3 936,0028.12.2018272.102.2018
11.06.2018Zakład Usług Elektrycznych
Andrzej Kuligowski
Bydgoszcz
modernizacja aparatury elektrycznej, wymiana rozdzielni i liczników energii14.092,4509.06.2018272.91.2018
15.06.2018Bydgoski Klub ŻeglarskiUpowszechnianie i rozwój sportu7 000,0018.06. - 14.09.2018dotacja celowa
15.06.2018Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "MAZUR" - Krzysztof Mazur
Osielsko
Wymiana szyby bezpiecznej na wejściu do Urzędu Gminy492,0014.06.2018zamówienie
15.06.2018SISMS pl WrocławOpłata abonamentowa695,81czerwiec 2018umowa
15.06.2018Orange Polska SAusługi telekomunikacyjne389,06maj 2018umowa
15.06.2018PARTNER XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe1 095,1315.06.2018zamówienie
15.06.2018Partner XXI - PIK sp. z o.oartykuły biurowe3 650,5415.06.2018zamówienie
15.06.2018HANMARśrodki czystości820,0215.06.2018zamówienie
15.06.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe20 729,40maj 2018umowa
15.06.2018PBSERVICE Kamil Wykrotaczynsz najmu kopertownicy553,50czerwiec 2018umowa
15.06.2018POLKOMTEL sp z o.o.usługi telekomunikacyjne1 161,51czerwiec 2018umowa
19.06.2018Aleksander Trybura
gm. Dobrcz
remont pieców kaflowych w Żołędowie ul. Bydgoska 312.600,0015.07.2018272.104.2018
19.06.2018Kujawianka Inter sp. z oowoda i napoje1 083,3819.06.2018zamówienie
21.06.2018Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz- Miastodziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży8 800,0021.06.- 20.08.2018dotacja celowa
21.06.2018Kancelaria Notarialna M. ParadowskiAkty notarialne2.389,1621.06.2018faktura
27.06.2018KS N-Bike Academydziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży2 200,0027.06. - 30.07.2018dotacja celowa
27.06.2018KS Victoria Osielskodziałalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży5 500,0016.07.-
7.09.2018
dotacja celowa
02.07.2018Eco-Pol sp. z o. o.- Pruszcz ul. Dworcowa 9Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu G. Osielsko26 390,5202.07.2018-31.08.2018272.120.2018
09.07.2018PW MAX Kamilla Smolińska BydgoszczBudowa ulicy Okoniowej w Niemczu322.858,9570dni272.113.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Jeleniej, Sarniej, Lisiej, Wilczej w Osielsku577.977,0070 dni272.114.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Łabędziej w Maksymilianowie319.677,0070 dni272.115.2018
09.07.2018Konsorcjum firm PPUH Affabre Sp. z o.o. i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.Budowa ulicy Podgórnej w Maksymilianowie467.277,00od 05.09.2018 do 31.12.2018 r.272.116.2018
11.07.2018HOSTA GROUP Sp. z o.o.Sp. K ul. Kowalewska 20, 87-122 GrębocinBudowa świetlicy wiejskiej w Niemczu - I etap2.290.000,00część budynku do 20.12.2018,
zagospodarowanie terenu,pozostała część elewacji do 31.05.2019 r.
272.123.2018
11.07.2018PARTNER XXI PIKartykuły biurowe780,8211.07.2018zamówienie
11.07.2018LOGON SAtonery oraz części do drukarek765,0611.07.2018zamówienie
11.07.2018PARTNER XXI sp z o.o.artykuły biurowe2 207,3611.07.2018zamówienie
11.07.2018Ośrodek informatyki w Bydgoszczykonserwacja oprogramowanie13 889,16od lipca do grudnia 2018umowa
11.07.2018HANMARśrodki czystości1 235,5011.07.2018zamówienie
11.07.2018Orange Polskausługi telekomunikacyjne414,98lipiec 2018umowa
11.07.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe10 412,20czerwiec 2018umowa
11.07.2018LIDL sp. z o.o.art. spożywcze na potrzeby sekretaiatu620,7711.07.2018zamówienie
11.07.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki1.629,77za VI 2018obsługa statutowa
16.07.2018Gajowy, Marcin Pietrzykowskicięcia pielęgnacyjne w zadrzewieniu2000,00 do 3.8.2018 272.128.2018
18.07.2018PPHU ELJAN s.c. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp.Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Osielsko98.805,9070 dni272.127.2018
27.07.2018Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHIwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej10 000,0015.08.- 15.10.2018dotacja celowa
27.07.2018Kancelaria Notarialna
Bydgoszcz
koszty aktu notarialnego2.726,6027.07.2018 r.Faktura
27.07.2018Kujawianka Inter Sp. z o.o.woda i napoje1 089,4427.07.2018zamówienie
27.07.2018Polkomtel Sp. z o.o.usługo telekomunikacyjne1 151,86lipiec 2018umowa
27.07.2018Korprint Adam GrzelakFotopułapka z instalacją1 227,5027.07.2018zamówienie
27.07.2018KARDIK Daniel Kardachczyszczenie podłóg Centralna 61 476,0027.07.2018zamówienie
27.07.2018KARDIK Daniej Kardachczyszczenie podłóg UG2 882,6327.07.2018zamówienie
06.08.2018HANMAR BydgoszczŚrodki czystości724,6306.08.2018zamówienie
06.08.2018GZK Żołędowoza dostarczoną wodę i odbiór ścieków395,29za VII 2018obsługa statutowa
08.08.2018Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia 17 Bydgoszcz1. Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie, 2. Projekt przebudowy dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie.1. 14.999,00 zł
2. 13.300,00 zł
31.12.2018272.134.2018
9.08.2018 Kancelaria Notarialnaakt notarialny 1588,409.08.2018 Faktura
10.08.2018Kujawianka Inter sp. z o.o. zakup wody i napojów 793,8410.08.2018 zamówienie
10.08.2018Partner XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe5 745,1210.08.2018zamówienie
10.08.2018Poczta Polska S.A.usługi pocztowe14 395,10lipiec 2018umowa
13.08.2018ULKS Mustang Żołędowowspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej4 100,0031.08.- 11.11.2018dotacja celowa
14.08.2018NELKOM Dariusz Malecha
ul.Kolonijna 2
Osielsko
usunięcie awarii instalacji elektrycznej niskiego napięcia w piwnicach UG979,0813.08.2018zamówienie
14.08.2018Ecokube Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 128/134,
90-527 Łódź
dok. projektowa sieci wod.-kan. ul. Słoneczna w Żołędowie1 600,811 969,00umowa
272.1
36.2018
24.08.2018konsorcjum PPU Affabre Sp. z o.o, ul. Inwalidów 1 Bydgoszcz
Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c. ul. Przemysłowa 30B Bydgoszcz
Budowa ulicy Kasprowicza w Niemczu.1.128.000,0014.12.2018272.139.2018
24.08.2018konsorcjum PPU Affabre Sp. z o.o, ul. Inwalidów 1 Bydgoszcz
Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c. ul. Przemysłowa 30B Bydgoszcz
Budowa ulicy Topolowej w Osielsku.1.064.493,6670 dni272.140.2018
27.09.2018Firma Usługi Ogrodowe
ul. Bocianowo 19/8
85-042 Bydgoszcz
Usuniecie 19 szt. drzew rosnących na rowie odwodnieniowym w Żołędowie i 7 szt. drzew rosnących na rurociągu odwodnieniowym w Maksymilianowie6 048,00 zł brutto14.09.2018272.152.2018
19.10.2018Ewa Marciniak
Osielsko
Czyszczenie, sprzątanie Miejsca Pamięci Narodowej501,5031.10.2018Umowa
272.186.2018
28.08.2018POLKOMTEL SP. Z o.o.usługi telekomunikacyjne1 203,33lipiec 2018umowa
28.08.2018Kujawianka Inter Sp z o.o.napoje, woda1 084,8628.08.2018zamówienie
28.08.2018Hanmar Marek Lewandowskiśrodki czystości886,6628.08.2018zamówienie
07.09.2018GZK Żołędowo
ul. Jastrzębia 62
za dostarczoną wodę i odebrane ścieki1.985,66za miesiąc sierpieńobsługa statutowa
12.09.2018KS Victoria Osielskowspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej10 000,0011.10. - 23.11.2018dotacja celowa
12.09.2018KS Rekiny Osielskowspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne7 053,0022.09. - 31.10.2018dotacja celowa
12.09.2018PARTNER XXI PIK sp. zooartykuły biurowe1 302,5712.09.2018zamówienie
12.09.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe9 245,50sierpień 2018umowa
12.09.2018PARTNER XXIartykuły biurowe2 694,1912.09.2018zamówienie
17.09.2018Bartex
Borki 3A
86-070
Dąbrowa Chełmińska
remont rurociągu odwodnieniowego melioracyjnego wraz z drenażem wspomagającym na obiekcie w zlewni R-G rejon ul. Zięby w Osielsku57 840,00 netto17.11.2018272.156.2018
17.09.2018Bono
ul.Jeżynowa 57
85-343 Bydgoszcz
prace niwelacyjne i zagospodarowanie masami ziemnymi terenu wokół zbiornika p-poż. przy ul. Smukalskiej w Niemczu58 500,00 zł netto17.10.2018272.157.2018
24.09.2018PW MAX Kamilla Smolińska BydgoszczBudowa toru speedrowerowego w Żołędowie625.682,5510.12.2018272.163.2018
26.09.2018NELKOM Dariusz Malecha
ul.Kolonijna 2
Osielsko
Naprawa zabezpieczenia elektrycznego w Osielsku ul. Centralna 6612,5424.09.2018zamówienie
26.09.2018Kancelaria Notarialna
M. Paradowski
Akty notarialne4 158,7626.09.2018faktura
26.09.2018POLKOMTEL Sp Z OOusługi telekomunikacyjne1 314,71sierpień 2018umowa
26.09.2018LOGON SAnaprawa drukarki (części)1 955,7026.09.2018zamówienie
26.09.2018Kujawianka Inter Sp z oowoda i napoje937,8526.09.2018zamówienie
26.09.2018Euro Net sp. z o.o.pralka do usc1 556,9826.09.2018zamówienie
26.09.2018HANMARśrodki czystości967,8126.09.2018zamówienie
26.06.2018PW MAX Kamilla Smolińska BydgoszczBudowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu.1.766.837,1916.11.2018272.164.2018
28.09.2018UNIBRAM
Wojciech Szulc ul. Słupska 1/2Wilcze
naprawa bramy i furtki Centralna 6A w Osielsku738,0018.09.2018zamówienie
08.10.2018PUEiT J.Wizner - R.Zieliński s.c. ul. Spacerowa 11 86-010 KoronowoAwaryjne zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed zniszczeniem Osielsko, Centralna 6500,004.10.2018zamówienie
08.10.2018Zakład Usług Melioracyjnych HYDROMEL
77-324 Bińcze 13
Konserwacja rowów odwodnieniowych w zlewni R-K - wykaszanie porostów oraz usuwanie namułu z dna.5 700,00 zł brutto30.11.2018umowa nr 272.166.2018
12.10.2018Hydroterm
Zygmunt Biernacki
Bydgoszcz
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w osielsku, dz. nr 680/74 797,0029.03.2019umowa 272.177.2018
16.10.2018Przedsiębiorstwo Usługowe Mariusz Wojcieszak BydgoszczKonserwacja osprzętu p.poż
w budynkach komunalnych
1.162,35 zł bruttopaździernik 2018zamówienie
16.10.2018Partner XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe2 290,2616.10.2018zamówienie
16.10.2018Partner XXI - PIK sp. z o.o.artykuły biurowe2 580,2216.10.2018zamówienie
16.10.2018Poczta Polska SAusługi pocztowe19 553,40wrzesień 2018umowa
16.10.2018PB SERVICE Kamil Wykrota czynsz najmu kopertownicy553,5016.10.2018umowa
16.10.2018HANMARśrodki czystości583,8816.10.2018zamówienie
16.10.2018POLKOMTEL Sp. z o.o.usługi telekomunikacyjne1 369,85październik 2018umowa
16.10.2018Pryzmat Bydgoszcz sp z o.o.zakup tonerów2 826,6616.10.2018zamówienie
19.10.2018Ewa Marciniak
Osielsko
sprzątanie, czyszczenie Miejsca Pamięci Narodowej501,5031.10.2018Umowa
272.186.2018
19.10.2018PHU Dorbud Dorota Grabarekzamówienie i montaż drzwi wejściowych do posesji Osiedlowa 1 w Bożenkowie5940,0031.12.2018272.179.2018
25.10.2018Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. BydgoszczProgram funkcjonalno-użytkowy budowy ul. Koperkowej w Osielsku58.818,6015.12.2018272.181.2018
25.10.2018Lapis Artur Kamiński BydgoszczProjekt budowy ul. Sopockiej w Wilczu21.525,0030.06.2019272.183.2018
25.10.2018Lapis Artur Kamiński BydgoszczProjekt budowy ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym49.200,0030.06.2019272.182.2018
26.10.2018EMBUD Usługi Ogólnobudowlane Maciej Dobersztyn BożejewiczkiRozbudowa Publicznego Przedeszkola nr 1 w Osielsku1.331.725,7415.07.2019272.185.2018
05.11.2018NORW Nadzory i Usługi Budowlane Zygmunt wiechaokresowa kontrola stanu technicznego sprawności budynków komunalnych10 731,0006.12.2018272.190.2018
05.11.2018Kujawianka Inter Sp. z o.o.zakup wody i napojów742,7205.11.2018zamówienie
05.11.2018Auchan Polska Sp. z o.o.zakup kalendarzy470,0305.11.2018zamówienie
05.11.2018DKS Sp. z o.o.zakup drukarek oraz konserwacja4 563,3005.11.2018zamówienie
05.11.2018arcus S.A.zakup kopiarki14 391,0005.11.2018zamówienie
05.11.2018SISMS.ploplata abonamentowa695,81listopad 2018umowa
05.11.2018SISMS.plwysłane komunikaty892,37październik 2018umowa
05.11.2018Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewskiudostępnienie środowiska teleinformatycznego1 107,00listopad 2018 - styczeń 2019umowa
05.11.2018Centrum Eksperckich Rozwiązań Biznesowych Andrzej Wiśniewskiserwer DELL33 394,5005.11.2018umowa
07.11.2018Mega Media Marzena Paluchowskaartykuły promocyjne5 282,8507.11.2018zamówienie
8.11.2018UKS Dęby Osielskowspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej3 675,0031.12.2018dotacja celowa
8.11.2018Kancelaria Notarialna Bydgoszcz _Paradowskikoszty aktów notarialnych4 247,308.11.2018faktura
09.11.2018Przeds. Usług Kom. TARO Sp. z o.o. ul. Wiejska 3
86-065 Lisi Ogon
Odbiór i zagospodarowanie odpadów2.052,0030.10.2018zamówienie
15.11.2018Kancelaria Notarialna M. Paradowskikoszty aktów notarialnych2 981,40 15.11.2018faktura
20.11.2018Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62
86-021 Żołędowo
Za dostarczoną wodę i odebrane ścieki2.757,00Za okres od 1.10 do15.11.2018Nota księgowa
Usługa statutowa
28.11.2018Kancelaria Notarialna Marcin Paradowskikoszty aktu notarialnego1.696.6428.11.2018faktura
28.11.2018Gajowy Marcin Pietrzykowski, PruszczUsunięcie zadrzewienia na działkach gminnych. 24 900,0019.12.2018zamówienie publiczne
272.218.2018
30.11.2018Grupa Firm Instalacyjnych
Sp. z o.o. Górzyskowo 12 85-157 Bydgoszcz
Wymiana naczynia wzbiorczego
kotła c.o. Osielsko ul. Centralna 7/5
655,5915.11.2018zamówienie publiczne
272.199.2018
5.12.2018J.K.S. Usługi Justyna Smeja
Poziomkowa 2
86-021 Maksymilianowo
Odbiór ścieków
Bożenkowo
Osiedlowa 1
1704,40za miesiąc XI 2018faktura
06.12.2018Kancelaria notarialna Marcin Paradowskikoszty aktu notarialnego2203,4006.12.2018faktura
10.12.2018Kancelaria notarialna Marcin Paradowskikoszty aktu notarialnego2428,9610.12.2018faktura
Wytworzył: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017)
Opublikował: Klimek Wiesława (29 grudnia 2017, 12:07:34)

Ostatnia zmiana: Janicka Justyna (12 grudnia 2018, 11:31:38)
Zmieniono: dodanie faktury

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij