Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 82/2019
Wójta Gminy
z dnia 5 listopada 2019


w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696)  oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam  co następuje:
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko
Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia
9 lipca 2019 r.,  Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.  i Nr 70/2019 z dnia
12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r.  Nr 76/2019 z dnia 7 października 2019 r.  Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r.  Nr 78/2019 z dnia 17 października 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu na 2019 rok w wysokości – 108.526.718,33zł, zwiększa się o 3.169,00 zł, po zmianie 108.529.887,33 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  97.690.650,04 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (133kB) pdf
 
2)      wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 120.914.903,33 zł, zwiększa się o 3.169,00 zł,  po zmianie  120.918.072,33 zł; z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  79.622.517,33 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  41.295.555,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (79kB) pdf
 
3)      ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      kredytu – 5.300.000,00 zł
b)      wolne środki z lat ubiegłych - 7.088.185,00 zł;
 
4)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 17.709.050,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (127kB) pdf i nr 8a >>pobierz (125kB) pdf
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:


1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 października  2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększył  plan dotacji celowych:
1)      w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział  85213 Składki  na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  o kwotę 1 236,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1.pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
2)      w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z  przepisami  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 1 933,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (12 listopada 2019, 12:22:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij