Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/101/2019
Rady Gminy
z dnia 12 listopada 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z dnia 15.03.2019 r.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada gminy Osielsko uchwala się co następuje:


§1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku.
 
§2. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w §1 zostały określone na  załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   Uzasadnienie
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osielsko.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (20 listopada 2019, 11:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij