Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/96/2019
Rady Gminy
z dnia 12 listopada 2019


w sprawie zmiany w Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia2018 roku w sprawiewyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Osielsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2019r., Poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Osielsku, wprowadza się następujące zmiany:
„ Dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie: Wyrazić zgodę na zamianę działki nr 533/29 o pow. 1,1505 ha, położonej w Osielsku, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00064675/5, stanowiącej własność Gminy Osielsko, na działki nrnr 580/6 o pow. 0,8905 ha i 75/2 o pow. 0,2600 ha, zapisane w księdze wieczystej nr BY1B/00025102/3, położone w Osielsku, stanowiące własność osoby prawnej.
Koszty zawarcia umowy notarialnej strony poniosą po połowie”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e:
================
 
Uchwałą Nr IV/27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 rokuRada Gminy Osielsko wyraziła zgodę na zamianę gruntów położonych w Osielsku, tj. działki o pow. ok. 1,1505 ha, która powstanie z podziału działki 533/18, stanowiącej własność Gminy Osielsko, na działki nrnr 580/6 i 75/2, stanowiące własność osoby prawnej.
Decyzją Starosty Bydgoskiego WN.673.36.2017 z dnia 02 marca2018r. został zatwierdzony projekt budowlany, podział nieruchomości i wydane zostało zezwolenie Gminie Osielsko na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Jana Pawła II
od ulicy Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ulicy Szosa Gdańska
do ulicy Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej
do ul. Leśnego Runa.
Na podstawie niniejszej decyzji zatwierdzony został podział nieruchomości,
m.in. działki nr 533/18 położonej w Osielsku, w wyniku którego wydzielone zostały działkinrnr533/22 i 533/23. Z kolei decyzją Wójta Gminy Osielsko Nr GGZPiR.6831.2.4.2019
z dnia 13 czerwca 2019 roku, zatwierdzony został podział nieruchomości, tj. działki
nr 533/23, w wyniku, którego powstała m.in. działka nr 533/29.
Biorąc powyższe pod uwagę należało skorygować numer działki będącej przedmiotem zamiany.

Odpowiada za treść: Trzecińska Jolanta
Opublikował: Klimek Wiesława (20 listopada 2019, 10:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij