Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/93/2019
Rady Gminy
z dnia 12 listopada 2019


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. 2204 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko, położonych w Osielsku, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064675/5, stanowiących niżej wymienione działki: 
1)   88/37 o pow. 0,1203 ha,
2)   88/38 o pow. 0,0966 ha,
3)   88/39 o pow. 0,0995 ha,
4)   88/40 o pow. 0,0994 ha,
5)   88/41 o pow. 0,0995 ha,
6)   88/42 o pow. 0,0994 ha,
7)   88/43 o pow. 0,0994 ha,
8)   88/44 o pow. 0,0994 ha,
9)   88/45 o pow. 0,1069 ha,
10) 88/46 o pow. 0,1093 ha.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie:
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
Przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Osielsku przy ul. Orzechowej, -  działki Nr  88/37, 88/38, 88/39, 88/40, 88/41, 88/42, 88/43, 88/44, 88/45, 88/46  zapisane w księdze wieczystej Nr BY1B/00064675/5 stanowią własność Gminy Osielsko.
Przedmiotowe grunty są objęte ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Osielsku; Osielsko III (Dz. Urz.
woj. kujawsko-pomorskiego Nr 73, poz. 1353 z dnia 15 lipca 2009r.) i w planie tym przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozn. symbolem 11MN.

Odpowiada za treść: Kruger Katarzyna
Opublikował: Klimek Wiesława (20 listopada 2019, 10:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij