Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/72/2019
Rady Gminy
z dnia 9 lipca 2019


w sprawie stanowiska Rady Gminy Osielsko dotyczącego uchwały Nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 506 z 15.03.2019 r). oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1614) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego na obszarze Gminy Osielsko, stanowiący załącznik do uchwały.
              
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
        Pismem znak: ŚG-VII.051.3.5.2018/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesłał Radzie Gminy Osielsko Uchwałę Nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego celem jego uzgodnienia.
        Załączony projekt uchwały zakłada m.in. ustanowienie katalogu zakazów obowiązujących na tym obszarze. Wśród nich został wprowadzony zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. W §6 uchwały, na części terenów m.in. gminy Osielsko objętych zakazem zabudowy, zostały wyznaczone obszary, na których zakazy mają nie obowiązywać. Obszary zwolnień z zakazów zostały opisane w załączniku nr 4 do uchwały sejmiku,  poprzez podanie ich punktów załamania granicy (współrzędnych).
W trakcie sporządzania dokumentu, Gmina Osielsko przedstawiała swoje propozycje dotyczące obszarów zwolnień z zakazów zawartych §5 pkt 3 i 7 projektu uchwały. Większość propozycji uwzględniono. Nie zostały jednak włączone do obszarów zwolnień z zakazów działki nr 172/6,172/7, 172/9 i 172/10  położone w Bożenkowie. Rada Gminy Osielsko podtrzymuje postulat ich uwzględnienia w zwolnieniach z zakazów w przyszłych zmianach do podejmowanej uchwały.
Mając na względzie  społeczne oczekiwanie na wprowadzenie nowej uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Zalewu Koronowskiego Rada Gminy Osielsko uznała przyjęcie uchwały uzgadniającej za celowe i zasadne.
 

Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (16 lipca 2019, 14:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij