Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/70/2019
Rady Gminy
z dnia 9 lipca 2019


w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego Uchwałą nr X/99/2015Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015r.
 
§ 2. Określona niniejszą uchwałą zmiana, jest zmianą polegającą na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia.
 
§ 3. Granice obszarów objętych zmianą studium określają załączniki nr 1 >>pobierz (904kB) pdf do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Orientacyjne położenie granic obszaru objętego zmianą studium wskazuje załącznik nr 2 >>pobierz (3112kB) pdf do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Osielsko w związku z potrzebą wprowadzenia do ustaleń obowiązującego studium projektowanej linii dwutorowej napowietrzno – kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym relacji: GPZ Fordon II  - wcięcie w istniejącą linię 110 kV Jasiniec - Świecie będącej inwestycją celu publicznego. Budowa przedmiotowej linii zwiększy niezawodność układu sieciowego w zakresie dostarczenia energii elektrycznej w regionie oraz umożliwi jego dalsza rozbudowę.
Ponadto wskazuje się, że dokonanie zmian w zapisach studium określonych w uchwale dotyczy wybranych terenów, a zakres zmian odnosi się wyłącznie do wprowadzenia do ustaleń obowiązującego studium projektowanej linii dwutorowej napowietrzno–kablowej 110 kV. Zgodnie z tym podkreśla się, że ustalenia dotyczące pozostałego zakresu studium pozostaną w formie niezmienionej.
Również należy wskazać, że wprowadzenie zmian do wybranych, pojedynczych zapisów studium, zarówno w części tekstowej jak i graficznej, zgodnie z § 8.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jest fragmentaryczną zmianą obowiązującego studium. Zgodnie z tym przedmiotem sporządzanej zmiany studium będą tereny wskazane w załącznikach graficznych do przedmiotowej uchwały.  Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (15 lipca 2019, 13:58:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij