Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VI/73/2019
Rady Gminy
z dnia 9 lipca 2019


w sprawie przyjęcia apelu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 oraz z 2019 r. poz. 981), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjąć apel w sprawie proponowanych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko, zobowiązując go do jej przekazania: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska,Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


APEL
skierowany do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska, Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Rada Gminy Osielsko wyraża zaniepokojenie treścią projektu ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
i apeluje o bardzo wnikliwą analizę zakresu nowelizacji.
Zaniepokojenie społeczne w Gminie Osielsko wystąpiło już w początkowym okresie obowiązywania ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która to ustawa ograniczyła w art. 75 władztwo planistyczne gmin w przedmiocie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Już wówczas nasuwały się wątpliwości, czy ustawa nie narusza wolności i praw człowieka i obywatela w kontekście prawa własności i ochrony praw nabytych. Zaniepokojenie mieszkańców było związane z szeroko pojmowaną uciążliwością masztów antenowych z powodu obaw ich wpływu na zdrowie, a także możliwego obniżenia wartości nieruchomości, w sąsiedztwie których są stawiane. Społeczeństwo nie posiada dostatecznych informacji na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych tych urządzeń i ich potencjalnego wpływu na stan zdrowia.
Pomimo ustawowej utraty przez gminy w 2010 roku realnego wpływu na lokalizację wolnostojących masztów antenowych, to władze gminy, które są najbliżej mieszkańców, były
i są nadal adresatem społecznego niezadowolenia w przypadku realizacji takich inwestycji.
Organy Gminy Osielsko nie negują potrzeby wspierania usług telekomunikacyjnych
w kontekście zapewnienia jak najlepszej jakości tych usług dla społeczeństwa, a także nadrzędnej roli telekomunikacji w łączności kryzysowej i alarmowej. Gminy czynnie włączają się
w tworzenie warunków do rozwoju usług telekomunikacyjnych poprzez budowę kanałów technologicznych w pasach drogowych. W ostatnich latach Gmina Osielsko wybudowała kanały technologiczne o łącznej długości ok. 8,5 km.
Zasada nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym nie powinna być jednak bezwzględna. W aspekcie ekonomicznym właściciel nieruchomości, której wartość rynkowa obniżyła się wskutek sąsiedztwa budowli telekomunikacyjnych z powodu wysokiego oddziaływania na krajobraz, winien mieć zagwarantowaną prawnie możliwość żądania odszkodowania od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca mógł zastosować rozwiązania konstrukcyjne o niskim oddziaływaniu na krajobraz.  
Nowe technologie budziły, budzą i będą nadal budzić niepokój ludności o wpływ na zdrowie, jeżeli ten aspekt nie będzie należycie wyjaśniany.
Dalsza liberalizacja przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej bez wcześniejszych rzetelnych konsultacji oraz rzetelnie prowadzonych kampanii informacyjnych będzie powodowała eskalację niepokojów społecznych, a gminy nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby wyręczać naczelne organy Państwa w wyjaśnianiu tak newralgicznych dla społeczeństwa zagadnień zwłaszcza z zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie.  
Prosimy bardzo wnikliwie rozważyć, czy projekt ustawy w sposób należyty zabezpiecza prawa obywateli gwarantowane w art. 2, art. 21, art. 64, art. 68, art. 74 oraz art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawa gmin wynikające z art. 167 Konstytucji.

Odpowiada za treść: Domańska Maria
Opublikował: Klimek Wiesława (12 lipca 2019, 13:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij