Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/31/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 176 o pow. 0,20 ha, zapisanej w księdze wieczystej
Nr BY1B/00064677/9, położonej w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo na okres 10 lat.
                        
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie:
 
            Dotychczasowy dzierżawca części działki Nr 176 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Maksymilianowo wystąpił o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
Wnioskowana część nieruchomości jest użytkowana jako grunt pod budynkami wraz
z powierzchnią siedliska. Działka nr 176 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) „do wyłącznej kompetencji rady gminy należy: określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad organ właściwy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”.
 

Odpowiada za treść: Kruger Katarzyna
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 10:27:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij