Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/27/2019
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz §7 i §8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Osielsko na rok 2019 w kwocie 76 900,00 zł, w tym 72 600,00 zł w dziale 801 „Oświata
i Wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” i 4 300,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 „Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli”, dzieli się w następujący sposób:
1)        Szkoła Podstawowa w Niemczu- 17 700,00 zł,
2)        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie- 13 300,00 zł,
3)        Szkoła Podstawowa w Osielsku- 32 700,00 zł,
4)        Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 9 600,00 zł,
5)         Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku- 3 600,00 zł.
 
§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na kształcenie nauczycieli prowadzone przez uczelnie:
1)    w formie:
a)    studiów pierwszego stopnia,
b)    studiów drugiego stopnia,
c)    jednolitych studiów magisterskich,
d)    studiów podyplomowych.
2)    w specjalnościach:
a)    fizyka z matematyką,
b)    edukacja dla bezpieczeństwa,        
c)    doradztwo zawodowe.
 
§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie za jeden semestr studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych w wysokości 2 500,00 zł, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.
Na podstawie §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z §8 organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata” oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyraził opinii na temat przedstawionego projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane zostały określone w porozumieniu z dyrektorami przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko.
 
 

Odpowiada za treść: Kubicki Rafał
Opublikował: Klimek Wiesława (10 maja 2019, 09:40:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij