Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr I/4/2019
Rady Gminy
z dnia 5 lutego 2019


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§  1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  dla celów przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
 
§  2. Traci moc Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
 
§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Osielsko.
 
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Dotychczas w Gminie Osielsko obowiązuje Uchwała Nr 1/5/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Z dniem 1 stycznia 2019 r. program zostaje zastąpiony wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Wobec powyższego zasadne jest uchwalenie przez Radę Gminy Osielsko nowej uchwały z mocą wsteczną, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych           i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1523), ponieważ, pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2019. Poz. 982 z dnia 2019-02-14

Odpowiada za treść: Drzycimska Jadwiga
Opublikował: Klimek Wiesława (12 lutego 2019, 16:02:34)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (20 lutego 2019, 10:32:32)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij