Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr I/8/2018
Rady Gminy
z dnia 16 stycznia 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr X/122/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej treść § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Gmina Osielsko udzieli Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2018 r. w formie dotacji celowej w wysokości 61.044,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  Uzasadnienie
   
            Rada Gminy Osielsko podjęła 14 grudnia 2017 r. uchwałę Nr X/122/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej. W następstwie wniosku Starosty Bydgoskiego z dnia 19 października 2017 r. uchwalono, że wysokość pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2018 r. w formie dotacji celowej wyniesie 60.029,00 zł. Starosta Bydgoski przedłożył kalkulację utrzymania punktu rejestracji pojazdów w gminie Osielsko na 2018 rok: koszty osobowe (płac, pochodnych i ZFŚS) 2 stanowisk – 104.098,17 zł oraz opłaty za łącza teleinformatyczne na poziomie m-nie w wys. 665,00 zł miesięcznie, czyli rocznie 7.980,00 zł.
Przy wysokości pomocy na koszty osobowe 50%, łączna kwota pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2018 r. miała wynieść 60.029,00 zł.
            21 grudnia 2017 r. Starosta Bydgoski skierował do Wójta Gminy Osielsko pismo informujące (wpłynęło do Urzędu Gminy 27 grudnia 2017 r.), że wskutek wprowadzenia systemu CEPiK 2,0 wystąpiła konieczność podniesienia przepustowości łączy telekomunikacyjnych, co spowodowało zwiększenie rocznych kosztów za łącza dla poszczególnej jednostki do kwoty 9.000,00 zł. Starosta poprosił o uwzględnienie tej zmiany
w budżecie gminy w związku z czym wysokość pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w 2018 r. w formie dotacji celowej wyniesie 61.044,00 zł.  

Wynik głosowania imiennego (620kB) pdf

Odpowiada za treść: Domańska Maria
Opublikował: Klimek Wiesława (18 stycznia 2018, 10:59:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij