Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr I/1/2018
Rady Gminy
z dnia 16 stycznia 2018


w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) , w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę   wniesioną pismem z dnia 17 grudnia 2017 r. (data wpływu do organu 18 grudnia 2017 r.) na uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, stanowiącą załącznik nr 1 >>pobierz (5381kB) pdf
§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 stanowiącą załącznik nr 2 >>pobierz (49kB) word do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                     
Uzasadnienie
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 października 1997 r.
W dniu 18 grudnia 2017 r. do Rady Gminy Osielsko wpłynęła skarga Pana M.L. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, o stwierdzenie jej nieważności oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.  Dz.U z 2017 r., poz. 1369 z ze zm.) organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Osielsko) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W niniejszej sprawie termin 30 dni liczony jest od 18 grudnia 2017 r., Rada Gminy jest zobligowana do przekazania skargi do dnia 17 stycznia 2018 r. W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (art. 55 ustawy).
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą.
 
Wynik głosowania imiennego (631kB) pdf

Opublikował: Klimek Wiesława (18 stycznia 2018, 10:47:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij