Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr II/29/2017
Rady Gminy
z dnia 21 marca 2017


w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2014) wprowadza się następującą zmianę:
1)   w § 2 w ust. 1 w pkt. 1 w lit. a wykreśla się słowa „(dotyczy konkursów, w których uzyskanie tytułu laureata zwalnia ze sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
 
W Uchwale nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2014) określone zostały osiągnięcia, za zdobycie których uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko przyznawane są przez Wójta Gminy Osielsko nagrody. W przypadku uczniów szkół podstawowych nagrody przyznawane są laureatom konkursu przedmiotowego organizowanego lub współorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,  w którym uzyskanie tytułu laureata zwalnia ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) wprowadza zmianę, zgodnie z którą od roku szkolnego 2016/2017 nie przeprowadza się sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Tym samym niezbędne jest dostosowanie obecnej uchwały do obowiązującego stanu prawnego. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
Wynik głosowania imiennego (492kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 1165 z dnia 2017-03-24

Odpowiada za treść: Kubicki Rafał
Opublikował: Klimek Wiesława (28 marca 2017, 14:59:32)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (29 marca 2017, 12:25:26)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij