Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr II/28/2017
Rady Gminy
z dnia 21 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§1. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt;
3)  kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt;
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt.
§2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 są odpowiednio:
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły;
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§4. Traci moc Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. Na jej podstawie został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty regulujący zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Z powodu uchylenia podstawy prawnej Uchwały Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, akt ten utracił swoją moc. W tej sytuacji, aby możliwe było przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wynik głosowania imiennego (480kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 1164 z dnia 2017-03-24

Odpowiada za treść: Kubicki Rafał
Opublikował: Klimek Wiesława (28 marca 2017, 14:56:52)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (29 marca 2017, 12:24:12)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij