Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XI/105/2015
Rady Gminy
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      667 zł,
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie           778 zł,
c)     powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                888 zł.
 
2)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 >>pobierz (84kB) pdf do niniejszej uchwały;
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 556 zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 >>pobierz (81kB) pdf do niniejszej uchwały;
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 333 zł;
 
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3  >>pobierz (83kB) pdf do niniejszej uchwały;
 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)     mniejszej niż 22 miejsca                               985 zł,
b)    równej lub większej niż 22 miejsca                  1795 zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/66/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. Poz. 849 ze zm.) stanowi, że górne granice stawek podatku od środków transportowych określone w ustawie ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 15 lipca 2015 r. ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 %, czyli nastąpił spadek cen o 1,2% (Monitor Polski Poz. 640).
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
            Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczne stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
 
Wynik głosowania imiennego (432kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015. Poz. 4237 z dnia 2015-12-08

Opublikował: Klimek Wiesława (7 grudnia 2015, 11:11:37)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (18 grudnia 2015, 10:43:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 577

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij