Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr VII/56/2014
Rady Gminy
z dnia 12 sierpnia 2014


w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) na wniosek Wójta Gminy Osielsko Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1.  Dokonuje się aktualizacji opisów granic okręgów  wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Osielsko uchwałą nr V/57/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2012 r. poz. 2325), poprzez wprowadzenie następujących zmian:
1)   w  granicach okręgu wyborczego nr 4 dopisuje się następujące ulice: Amarylisowa, Cedrowa, Forsycjowa, Śliwkowa w miejscowości Żołędowo,
2)   w granicach okręgu wyborczego nr 4 skreśla się ulicę Krótką w Żołędowie,
3)   w  granicach okręgu wyborczego nr 5 dopisuje się następujące ulice: Cegielniana, Gliniana, Kamienna, Krótka, Srebrna w miejscowości Żołędowo,
4)   w  granicach okręgu wyborczego nr 6 dopisuje się następujące ulice: Gilowa, Słowikowa w miejscowości Maksymilianowo,
5)   w  granicach okręgu wyborczego nr 8 dopisuje się następujące ulice: Alpejczyków, Macieja Berbeki w miejscowości Niemcz,
6)   w  granicach okręgu wyborczego nr 10 dopisuje się następujące ulice: Kwiatu Paproci, Leśnej Ostoi, Karaibska, Homarowa  w miejscowości Niemcz,
7)   w  granicach okręgu wyborczego nr 11 dopisuje się następujące ulice: Szmaragdowa, Wadowicka w miejscowości Osielsko,
8)   w  granicach okręgu wyborczego nr 11 skreśla się ulicę Szafirową w miejscowości Osielsko,
9)   w  granicach okręgu wyborczego nr 12 dopisuje się ulicę Dzikiej Gęsi w miejscowości Osielsko,
10) w  granicach okręgu wyborczego nr 13 dopisuje się ulicę Magnoliową w miejscowości Osielsko,
11)w  granicach okręgu wyborczego nr 15 dopisuje się następujące ulice: Cytrynową, Migdałową w miejscowości Osielsko.
§ 2.  Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 3.  Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4.  Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie
5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 ; z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180)
 
  Załącznik Nr 1 (50kB) word


  Uzasadnienie
 
Uchwałą NR V/57/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze, został dokonany  podział gminy Osielsko na stałe okręgi wyborcze obowiązujący na kadencję 2014-2018.
Rada Gminy Osielsko uchwałami :
- X/77/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
- Nr III/26/2014  z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
- Nr VI/51/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
- Nr VI/52/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
- Nr VI/53/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
- Nr VI/54/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic,
Nadała nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowościach Osielsko, Niemcz, Żołędowo, Jagodowo, Bożenkowo, Maksymilianowo.
 
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych  przez dopisanie do odpowiednich okręgów wyborczych nowych ulic.
Proponuje się dopisanie nowo powstałych ulic do następujących okręgów wyborczych:
1)        w  granicach okręgu wyborczego nr 4 ulice: Amarylisowa, Cedrowa, Forsycjowa, Śliwkowa w miejscowości Żołędowo,
2)   w  granicach okręgu wyborczego nr 5 ulice: Cegielniana, Gliniana, Kamienna  w miejscowości Żołędowo,
3)   w  granicach okręgu wyborczego nr 6 ulice: Gilowa, Słowikowa w miejscowości Maksymilianowo,
4)   w  granicach okręgu wyborczego nr 8 ulice: Alpejczyków, Macieja Berbeki w miejscowości Niemcz,
5)   w  granicach okręgu wyborczego nr 10 ulice: Kwiatu Paproci, Leśnej Ostoi, Karaibska, Homarowa  w miejscowości Niemcz,
6)   w  granicach okręgu wyborczego nr 11 ulicę Wadowicką w miejscowości Osielsko,
7)   w  granicach okręgu wyborczego nr 12 ulicę Dzikiej Gęsi w miejscowości Osielsko,
8)   w granicach okręgu wyborczego nr 15 ulice: Cytrynową i Migdałową w miejscowości Osielsko.
 
W związku z pominięciem ulicy Magnoliowej i ulicy Szmaragdowej w Osielsku i ulicy Srebrnej w Żołędowie  należy uzupełnić odpowiednio granice okręgu wyborczego  Nr 13,  Nr 11 i Nr 5.
Ulicę Krótką w Żołędowie przenosi się z okręgu nr 4 do okręgu Nr 5 w związku z położeniem tej ulicy w granicach okręgu nr 5.
Uchwałą NR VI/75/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia  27 września 2011 r. została zlikwidowana ulica Szafirowa w Osielsku dokonuje się skreślenia jej z granic okręgu  wyborczego Nr 11.
Przedstawiona propozycja aktualizacji okręgów wyborczych nie wpływa na zmianę liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych ponieważ ulice te są niezamieszkałe. W związku z powyższym zostanie zachowana jednolita norma przedstawicielstwa.
 
Wynik głosowania imiennego (650kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2014. Poz. 2393 z dnia 2014-08-25

Opublikował: Klimek Wiesława (13 sierpnia 2014, 10:09:21)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (26 sierpnia 2014, 09:24:15)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1641

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij