Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr X/81/2013
Rady Gminy
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 594; Poz. 645), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. Poz. 814) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. Poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
     i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 
 
Uzasadnienie
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 6 ustawy o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381) który stanowi, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
            Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 – średnia cena skupu żyta za ten okres wyniosła 69,28 zł na 1 q. (M. P. Poz. 814). Jednocześnie art. 6 ust. 3 ww. ustawy o podatku rolnym stanowi, że Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
            W niniejszej uchwale zastosowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego dla wszystkich gruntów rolnych z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt, co stanowi 72,17 % ceny maksymalnej. Przy zastosowaniu proponowanej ceny właściciele gospodarstw rolnych będą mieć obliczony podatek rolny w następujący sposób 2,5 q x 50,00 zł, co stanowi kwotę 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów, natomiast właściciele pozostałych gruntów rolnych 5 q x 50,00 zł za 1 ha fizyczny gruntów, co stanowi kwotę 250,00 zł.
Szacuje się, że w wyniku obniżenia ceny skupu żyta dochody budżetu gminy w roku 2014 będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zastosowaniu ceny maksymalnej o około          80 tys. zł.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) zgłoszono Prezesowi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej projekt niniejszej uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany dnia 07.11.2013 r.

Wynik głosowania imiennego (277kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 Poz. 3918 z dnia 2013-12-04

Opublikował: Klimek Wiesława (5 grudnia 2013, 11:05:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2812

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij