Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr I/4/2013
Rady Gminy
z dnia 29 stycznia 2013


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 r. Poz. 567) oraz art. 40 ust 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r., Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. Poz. 472 oraz poz. 965) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1)      prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)      umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)      zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.
   
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa
 w § 1 pkt.1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)      za zajęcie do 20% szerokości pasa drogowego (pobocze) - 2,00 zł;
2)      za zajęcie od 20 - 50% szerokości pasa drogowego - 3,00 zł;
3)      za zajęcie powyżej 50% szerokości pasa drogowego - 4,00 zł.
 
§ 3. Za zajęcie 1 m2  pasa drogowego dróg gminnych na cele, o których mowa w  § 1 pkt.2 ustala się następująca roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 100 zł.
 
 
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
1)      obiekty budowlane (rzut poziomy) - 0,60 zł;
2)      reklamy (powierzchnia) - 1,20 zł.
 
§ 5. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych na cele o których mowa
w § 1 pkt.4 w wysokości 0,80 zł/m2/dzień.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy  Osielsko Nr VIII / 93 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 11, poz.121).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.                 
Wzrost stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy rosnącymi kosztami ponoszonymi przez gminę na utrzymanie dróg a przychodami z tytułu opłat za 1 m 2 zajęcie pasa drogowego.   
Stawki opłat mieszczą się w granicach ustalonych w wymienionym wyżej art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych.

wynik głosowania imiennego (262kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 734 z dnia 2013-02-06

Opublikował: Klimek Wiesława (4 lutego 2013, 11:03:15)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (1 marca 2013, 08:53:07)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3048

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij