Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr VI/74/2012
Rady Gminy
z dnia 20 listopada 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , poz. 391) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Określa się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej w dalszej części uchwały opłatą, co dwa miesiące.  
 
§ 2. 1.  Określa się następujące terminy uiszczania opłaty:
1) za miesiące styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do dnia 29 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do dnia 30 grudnia danego roku.
2. Określa się termin uiszczania opłaty począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku.
 
§ 3. Opłatę  uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Osielsko.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
   Uzasadnienie
 
        Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Rada Gminy Osielsko wzięła pod uwagę warunki miejscowe i określiła częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące, w następujących terminach:
1) za miesiące styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do dnia 29 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do dnia 30 grudnia danego roku.
Rada Gminy Osielsko określiła  termin uiszczania wyżej wymienionej opłaty począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Osielsko.
 
  Wynik głosowania imiennego (328kB) pdf
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012 Poz. 2945 z dnia 2012-11-29

Opublikował: Klimek Wiesława (27 listopada 2012, 10:34:18)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (30 listopada 2012, 09:10:52)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4939

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij