Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr VI/73/2012
Rady Gminy
z dnia 20 listopada 2012


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567), w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , poz. 391) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
Uzasadnienie
 
      Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ) rada gminy ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa  
    w art. 6r ust. 2, tj. koszty:
   a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
   b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   c) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
    w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 
    sezonowo.
Na podstawie art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
         Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
  Wynik głosowania imiennego (315kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012 Poz. 2944 z dnia 2012-11-29

Opublikował: Klimek Wiesława (27 listopada 2012, 10:32:08)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (30 listopada 2012, 09:13:11)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4520

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij